Přejít k hlavnímu obsahu

Omezení provozu středních škol a vyšších odborných škol 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Na zkouškách smí být přítomno max. 50 osob

PRAVIDLA ZŮSTÁVAJÍ STEJNÁ, JAKO U PŘEDCHOZÍHO OPATŘENÍ

Dle bodu I/2 Ministerstvo zdravotnictví omezuje:

provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že

a) závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky se konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti a

b) zkoušky na vyšších odborných školách se konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti.

Opatření v celém znění