Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

Omezení provozu vysokých školToto opatření se v  změní. Přečtěte si novou verzi.

 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Školy mohou fungovat v obvyklém režimu, za dodržení několika protipandemických opatřeních

Dle bodu I/1 Ministerstvo zdravotnictví upravuje:

provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), se upravuje takto:

a) na vzdělávání studentů se podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě nevztahují,

b) pro zkoušky studentů a účast osob na akademických obřadech platí podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění