Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Omezení provozu základních školVýjimky pro prezenční výuku žáků základních škol

K faktické změně nedojde, bod 4. zůstává v novém Usnesení stejný, jako v tom s platností do 10. 1.

Dle bodu 4. vláda ČR omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

a) základní školy při zdravotnickém zařízení,

b) dětí v přípravné třídě,

c) žáků 1. a 2. ročníků základní školy,

d) žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy,

e) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,

f) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,

h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

 Celá ČR
 

Související odkazy a zdroje