Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových školOmezuje se provoz uměleckých škol a jazykových škol a státních jazykových zkoušek

K faktické změně nedojde, bod 5. zůstává v novém Usnesení stejný, jako tom s platností do 10. 1.

Dle bodu 5. vláda ČR omezuje:

provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky; státní jazykové zkoušky je možné konat za účasti nejvýše 10 osob.

 Celá ČR
 

Související odkazy a zdroje