Přejít k hlavnímu obsahu

Testování na koronavirus


Antigenní testování zaměstnanců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let

Nejpozději od 30. 3. 2021 smí zaměstnavatel umožnit přítomnost zaměstnance na pracovišti pouze podstoupil-li zaměstnanec v posledních 7 dnech test na koronavirus s negativním výsledkem a zaměstnanec je povinen na výzvu zaměstnavatele test podstoupit.

Platí pro: Celá ČR

Antigenní testování zaměstnanců veřejného zaměstnavatele

Pravidla a podmínky testování ve státních a dalších veřejných zaměstnavatelů

Platí pro: Celá ČR

Bezplatné a dobrovolné testování POC antigenními testy obyvatel ČR

Bezplatné a dobrovolné testování POC antigenními testy osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice

Platí pro: Celá ČR

Nařízení k testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací

Všechny nestátní neziskové organizace s alespoň 1 zaměstnancem smí od 6. 4. umožnit zaměstnancům přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech test na koronavirus s negativním výsledkem.

Platí pro: Celá ČR

Nařízení testování klientů v domovech pro seniory, osoby se zvláštním režimem, osoby se zdravotním postižením a několika dalších typů sociálních zařízeních

Stanovení pravidel pro antigenní testování pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, a uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a dalších podobných zařízeních

Platí pro: Celá ČR

Nařízení testování zaměstnanců zdravotnických a sociálních zařízeních

Zaměstnanci několika druhů sociálních a zdravotních zařízení budou muset podstupovat antigenní testování každých 5 dnů

Platí pro: Celá ČR

Opatření k hlášení výsledků testů do ISIN

Všichni poskytovatelé zdravotnických služeb provádějící antigenní testování mají povinnost bezodkladně elektronicky hlásit výsledek do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN)

Platí pro: Celá ČR

Opatření k povinnému testování u veřejných zaměstnavatelů majících pod 50 zaměstnanců

Nejpozději od 30. 3. 2021 smí veřejný zaměstnavatel umožnit přítomnost zaměstnance na pracovišti pouze podstoupil-li v posledních 7 dnech test na koronavirus s negativním výsledkem a zaměstnanec je povinen na výzvu zaměstnavatele test podstoupit

Platí pro: Celá ČR

Opatření k povinnému testování ve firmách

Opatření MZČR udávající kdy a  který podnikatel musí nechat povinně začít testovat své zaměstnance antigenními testy

Platí pro: Celá ČR

Opatření k samotestování zaměstnanců

MZČR vydalo pokyny jak se chovat při samotestování a jak zacházet s výsledkem takového testu

Platí pro: Celá ČR

Testování u přijímacích zkoušek s platností od 26. 4. 2021

Uchazeč nesmí mít příznaky onemocnění a musí před zkouškou, musí doložit negativní výsledek testu na covid, to neplatí pokud je splněna alespoň jedna z výjimek.

Platí pro: Celá ČR

Testování zaměstnanců ve školách

Testováni musí být pracovníci přicházejí do osobního kontaktu s žáky s odstupem 2 až 3 pracovních dnů mezi testy. Testovat se nemusí zaměstnanci, kteří v posledních 90 dnech covid prodělali, jsou naočkovaní, nebo absolvovali test v posledních 48 hod.

Platí pro: Celá ČR

Testování žáků ve školách

Žáci jsou testování 2 krát týdně, otestovat se nemusí ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali covid, již podstoupili test během posledních 48 hodin, nebo jsou naočkovaní

Platí pro: Celá ČR