Přejít k hlavnímu obsahu
Od půlnoci z 25. 11. na 26. 11. platí v ČR Nouzový stav po dobu 30 dní.

Opatření k hlášení výsledků testů do ISIN 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Všichni poskytovatelé zdravotnických služeb provádějící antigenní testování mají povinnost bezodkladně elektronicky hlásit výsledek do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN)

Ministerstvo ČR nařizuje:

Dle bodu I. všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT), se nařizuje s účinností ode dne 9. března 2021 informaci o každém výsledku POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 bezodkladně elektronicky hlásit do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Povinnou součástí hlášení informace o výsledku POC antigenního testu je informace o tom, zda je pacient symptomatický nebo asymptomatický.

Dle Ia

1. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT), se nařizuje indikovat konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR osobě, která měla pozitivní výsledek rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Poskytovateli zdravotních služeb se dále nařizuje zajistit vyplnění elektronické žádanky na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) a informovat testovanou osobu o nařízení konfirmačního testu.

2. Osobě, která měla pozitivní výsledek rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, se nařizuje podrobit se konfirmačnímu RT-PCR testu indikovanému jí podle bodu 1 bez prodlení.

Opatření v celém znění

Úprava opatření z 22. 11. s účinností od 23. 11.