Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správyNařizuje se omezení osobního kontaktu zaměstnanců orgánů veřejné moci a správních orgánů s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň

Dle bodu 2. vláda ČR ukládá omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením,

b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,

c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,

d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu.

S účinností od 11. 1. 2021 je Usnesení ve stejném znění prodlouženo do 22. 1. 2021.

A s účinností od 23. 1. 2021 je Usnesení ve stejném znění opětovně prodlouženo do 14. 2. 2021.

 Celá ČR