Omezení práce a státní služby na nezbytné agendyOmezení se vztahuje zejména na agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy

Vláda ČR dle bodu 1. ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:

1. omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“).

Usnesení v plném znění

 Celá ČR
 

Související odkazy a zdroje