Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Omezení rozsahu úředních hodin orgánů veřejné moci a správních orgánůNařizuje se omezení rozsahu úředních hodin orgánů veřejné moci a správních orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni

Dle bodu 3. vláda ČR nařizuje omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách; omezení rozsahu úředních hodin orgánů se neuplatní v případech, kdy

a) dosavadní rozsah úředních hodin orgánu nepřesahoval rozsah stanovený tímto krizovým opatřením,

b) by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti,

c) byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu.

S účinností od 11. 1. 2021 je Usnesení ve stejném znění prodlouženo do 22. 1. 2021.

 Celá ČR