Přejít k hlavnímu obsahu

Omezení návštěv hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetáriíToto opatření se v  změní. Přečtěte si novou verzi.

 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Návštěvníci musí dodržovat rozestupy 1,5 m, účastníci skupinové prohlídky musí splňovat ON, v opačném případě se skupinové prohlídky smí účastnit max. 20 osob

Dle bodu I/5 e) Ministerstvo zdravotnictví omezuje:

provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že se zakazují návštěvy a prohlídky veřejností s výjimkou Karlovarského kraje, Královéhradeckého kraje a Plzeňského kraje, kde se zakazují jen skupinové prohlídky s tím, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění