Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Zákaz využívání sportovišťRežim sportovišť během pandemie

Dle bodu 3. f) vláda ČR zakazuje:

provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány.

S účinností od 11. 1. 2021 je Usnesení ve stejném znění prodlouženo do 22. 1. 2021.

 Celá ČR