Přejít k hlavnímu obsahu
Od 27. 7. od 21 hod. do 28. 7. do 02 hod. dojde k plánovanému výpadku systému Reservatic (rezervace na očkování).

Zahraničí


Nařízení dopravcům neumožnit cestu cestujícím s povinností vyplnit Příjezdový formulář

Dopravce nesmí umožnit cestu cestujícím, na které dopadá povinnost vyplnit elektronický Příjezdový formulář

Platí pro: Celá ČR

Nařízení nepřijímat žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty

Žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty v ČR nebudou přijímány

Platí pro: Celá ČR

Návrat ze zahraničí dle rizika nákazy v dané zemi

Před příjezdem vyplňte Příjezdový formulář a na vlastní náklady podstupte RT-PCR test na COVID-19, specifické podmínky platí pro rozočkované osoby

Platí pro: Celá ČR

Opatření k zasílání "welcome SMS"

Mobilní operátoři musí zasílat SMS zprávy obsahující informaci o povinnosti při příjezdu do České republiky elektronicky vyplnit příjezdový formulář

Platí pro: Celá ČR

Podmínky pro vyplnění Příjezdového formuláře a vstupu na území ČR pro očkované osoby a osoby, které covid prodělali a pojem samoizolace

Popis toho, co je myšleno vyplněním Příjezdového formuláře, plně naočkovanou osobou, mezinárodním certifikátem atd.

Platí pro: Celá ČR

Policií zajištěný cizinec strpí provedení PCR testu

Policií zajištěný cizinec podle § 27 zákona č. 273/2008 Sb nebo 326/1999 Sb. strpí provedení PCR testu

Platí pro: Celá ČR

Povinnosti pro zaměstnavatele cizinců, provozovatele vzdělávacích aktivit přímající cizince a cizinců samotných

Povinnosti pro subjekty, které přijímají na území cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, kteří vstoupili na území České republiky po 9. červenci 2020

Platí pro: Celá ČR

Uznání certifikátu o očkování vystaveného Srbskou republikou

Srbsko bude mít stejné podmínky uznání certifikátu o očkování jako členské země EU

Platí pro: Celá ČR

Vstup na území ČR s příznaky infekčního onemocnění

Kontaktujte všeobecného lékaře a strpte kontrolu zdravotního stavu na hranicích

Platí pro: Celá ČR

Vysvětlení pojmů, pro účely Mimořádného opatření k překročení státní hranice ČR

Pojmy jsou: občan třetí země, písemné potvrzení, držitelé diplomatické nóty o nemožnosti zajištění testu, členské státy EU

Platí pro: Celá ČR

Zákaz volného pohybu osob, které přijely ze zahraničí

Volný pohyb osob, které přicestují ze zahraničí je zakázan

Platí pro: Celá ČR

Zákaz vstupu do ČR pro občany třetích zemí, které jsou rizikové a cizince, kteří v nich pobývali

Zakazuje se vstup do země občanům třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19 a cizinců, kteří jsou občany zemí s extrémním rizikem nákazy, či cizincům, kteří v takové zemi pobývali za posledních 14 dní déle, než 12 hod.

Platí pro: Celá ČR

Zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy

Občané ČR a cizinci s bydlištěm na jejím území mají důrazně nedoporučeno vycestovat do zemí, kde jsou rozšířené mutace koronaviru

Platí pro: Celá ČR