Přejít k hlavnímu obsahu

Zahraničí


Nařízení dopravcům neumožnit cestu cestujícím s povinností vyplnit Příjezdový formulář

Dopravce nesmí umožnit cestu cestujícím, na které dopadá povinnost vyplnit elektronický Příjezdový formulář

Platí pro: Celá ČR

Nařízení o omezení přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty

Žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty v ČR budou přijímány, pouze v případech stanovených tímto opatřením

Platí pro: Celá ČR

Nařízení pro provoz veřejných mezinárodních letišť

Při vstupu do ČR budou prováděny namátkové kontroly, zda vstupující osoby splňují podmínky stanovené Ministerstvem zdravotnictví, vstupující osoby jsou na výzvu provozovatele letiště, PČR nebo Celní správy povinni se kontrole dle tohoto opatření podrobit

Platí pro: Celá ČR

Návrat ze zahraničí dle rizika nákazy v dané zemi

Před příjezdem vyplňte Příjezdový formulář a na vlastní náklady podstupte RT-PCR test na COVID-19, specifické podmínky platí pro očkované osoby

Platí pro: Celá ČR

Omezení vstupu cizincům z třetích zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy

Obecně je vstup cizinců z těchto zemí do ČR zakázán, ale s několika výjimkami

Platí pro: Celá ČR

Opatření k zasílání "welcome SMS"

Mobilní operátoři musí zasílat SMS zprávy obsahující informaci o povinnosti při příjezdu do České republiky elektronicky vyplnit příjezdový formulář

Platí pro: Celá ČR

Podmínky pro vyplnění Příjezdového formuláře a vstupu na území ČR pro očkované osoby a osoby, které covid prodělaly

Popis toho, co je myšleno vyplněním Příjezdového formuláře, plně naočkovanou osobou, mezinárodním certifikátem atd.

Platí pro: Celá ČR

Policií zajištěný cizinec strpí provedení testu na zjištění přítomnosti onemocnění covidem-19

Policií zajištěný cizinec podle § 27 zákona č. 273/2008 Sb nebo 326/1999 Sb. strpí provedení odběru biologického vzorku

Platí pro: Celá ČR

Uznání certifikátu o očkování vystaveného Srbskou republikou

Srbsko bude mít stejné podmínky uznání certifikátu o očkování jako členské země EU

Platí pro: Celá ČR

Vysvětlení pojmů, pro účely Mimořádného opatření k překročení státní hranice ČR

Vysvětlení pojmů jako: občan třetí země, písemné potvrzení, držitelé diplomatické nóty o nemožnosti zajištění testu, členské státy EU

Platí pro: Celá ČR