Přejít k hlavnímu obsahu

Důrazné nedoporučení vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazyToto opatření se v  změní. Přečtěte si novou verzi.

 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Občané ČR a cizinci s bydlištěm na jejím území mají důrazně nedoporučeno vycestovat do zemí, kde jsou rozšířené mutace koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví ČR dle článku I. nařizuje:

všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 podle bodu II.; to neplatí pro občany těchto zemí a pro cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly předem oznámeny Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.

Dle článku II. stanoví:

že zeměmi s extrémním rizikem nákazy pro účely tohoto ochranného opatření jsou: Botswana, Brazílie, Eswatini (Svazijsko), Jihoafrická republika, Keňa, Lesotho, Malawi, Mosambik, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie a Zimbabwe.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění