Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Nařízení dopravcům neumožnit cestu cestujícím s povinností vyplnit Příjezdový formulářDopravce nesmí umožnit cestu cestujícím, na které dopadá povinnost vyplnit elektronický Příjezdový formulář

Mezinárodním autobusovým a leteckým dopravcům, kteří dopravují osoby z třetí země nebo její části, která není na seznamu zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 podle bodu III.1, se nařizuje neumožnit cestu cestujícím, na které dopadá povinnost vyplnit elektronický Příjezdový formulář podle bodu I.2, pokud nepředloží doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení).

Opatření v celém znění