Přejít k hlavnímu obsahu

Nařízení dopravcům neumožnit cestu cestujícím s povinností vyplnit Příjezdový formulář 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Dopravce nesmí umožnit cestu cestujícím, na které dopadá povinnost vyplnit elektronický Příjezdový formulář

Dle bodu I/12 Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje:

dopravcům provádějícím mezinárodní přepravu osob, kteří dopravují osoby do České republiky, neumožnit přepravu cestujícím, kteří nejsou oprávněni vstoupit na území České republiky podle tohoto ochranného opatření, nebo na které dopadá povinnost předložit vyplněný Příjezdový formulář, pokud nepředloží

a) doklad o vyplnění Příjezdového formuláře (oznámení),

b) test na stanovení přítomnosti viru SARS-Cov-2 podle tohoto ochranného opatření podle dané situace; to neplatí pro osoby, které:

i) předloží certifikát o prodělaném onemocnění COVID-19 podle bodu III.9 nebo diplomatickou nótu dle bodu III.9,

ii) předloží diplomatickou nótu vydanou Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o nemožnosti zajištění testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 mimo území České republiky,

iii) jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o provedeném očkování podle bodu III.5 nebo očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování podle bodu III.6,

iv) doloží, že jsou osobami podle bodu I.10 nebo I.11;

mezinárodní dopravce není povinen zkoumat podmínku, zda potvrzení vystavila akreditovaná laboratoř nebo poskytovatel zdravotních služeb s oprávněním poskytovat zdravotní služby v dané zemi;

c) potvrzení o rezervaci na RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 podle bodu I.8 písm. b) bod ii) u cestujících ze zemí s extrémním rizikem nákazy, nejde-li o osoby podle bodu I.9.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění