Životní situace jsou aktuální dle nových pravidel omezení pohybu platných od 1. března

Nařízení nosit po vstupu na území ČR respirátor či rouškuCestující ze zemí, kde není nízké riziko nákazy musí 10 dní po návratu na území ČR nosit respirátor, nebo chirurgickou roušku

Dle bodu I. 13. Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje:

všem osobám uvedeným v bodě I.2 až I.4, včetně osob uvedených v bodě I.5 písm. a), b), c), e), h), i) a j) cestujících ze zemí uvedených v bodě I.2 až I.4, povinnost nosit respirátory bez výdechového ventilu s klasifikací nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, a to v situacích uvedených v bodě 11.1 nebo II.2, a to po dobu 14 dní po vstupu na území České republiky.

Opatření v celém znění