Přejít k hlavnímu obsahu

Nařízení pro cesty z/do Velké Británie a Severního IrskaToto opatření se v  změní. Přečtěte si novou verzi.

 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Pravidla pro přímé lety a povinnosti osob, které se z území této země vrátili

OPATŘENÍ K POVINNOSTI NECHAT ABSOLVOVAT TEST, POKUD JSTE SE JIŽ VRÁTILI NA ÚZEMÍ ČR:

Všem osobám, včetně osob uvedených v bodě I.2 písm. b) až e), které přicestovaly na území České republiky od 20. prosince 2020 od 15:30 hod. a které pobývaly v posledních 14 dnech na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, volný pohyb podle bodu II.1výjimkou písm. b) a c) na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky, po dobu 10 dní, nebo do doby předložení výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2, anebo do doby ukončení karanténního opatření; bod III.5 se na tyto osoby nevztahuje; test podle bodu I.3 je nutno podstoupit nejdříve pátý až sedmý den po příjezdu do České republiky a osoba je povinna předložit jej následně krajské hygienické stanici.

Toto opatření platí do odvolání.

Opatření v plném znění.

 

OPATŘENÍ K PŘÍMÝM LETŮM:

Přímé lety ze všech letišť na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s cestujícími na palubě letadla na všechna letiště na území České republiky mohou být s účinností ode dne 1. ledna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto ochranného opatření prováděny pouze, pokud se jedná o lety ambulantní, repatriační, pro záchranu života nebo lety s cestujícími, kteří před nástupem do letadla leteckému dopravci předloží potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, který byl proveden na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nejpozději 72 hodin před odletem a kteří jsou:

a) občany České republiky s obvyklým bydlištěm v České republice nebo jejich rodinnými příslušníky, kteří je doprovázejí,

b) občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky nebo jejich rodinnými příslušníky, kteří je doprovázejí,

c) držiteli platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou,

d) ostatními cizinci, pokud přes území České republiky pouze letecky tranzitují nebo přestupují na navazující let ze stejného letiště, a to do 12 hodin od příletu. Cestující musí zároveň splňovat ostatní podmínky vstupu na území České republiky podle příslušného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Opatření k přímým letům v plném znění.