Přejít k hlavnímu obsahu

Opatření k zasílání "welcome SMS" 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Mobilní operátoři musí zasílat SMS zprávy obsahující informaci o povinnosti při příjezdu do České republiky elektronicky vyplnit příjezdový formulář

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje:

Dle bodu I. subjektům zajišťujícím veřejnou mobilní komunikační síť na území České republiky (dále jen „operátoři“) se nařizuje zasílat SMS zprávy obsahující informaci o povinnosti při příjezdu do České republiky elektronicky vyplnit příjezdový formulář na adrese https://plf.uzis.cz/ stanovené platným ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví o povinnostech při příjezdu ze zahraničí, a to na mobilní telefonní čísla, která se nacházela v zahraničí a přihlásí se do domácí sítě operátorů a to včetně zákazníků zahraničních operátorů.

Dle bodu II. zpracování údaje o telefonním čísle podle bodu I. se operátorům nařizuje provést výhradně za účelem zaslání SMS zprávy podle bodu I. a zakazuje se ho předávat za jiným účelem. Operátoři jsou povinni uchovávat údaje o telefonním čísle a době zaslání SMS podle bodu I. a to po dobu platnosti tohoto mimořádného opatření a jsou povinni je následně bezodkladně vymazat.

Opatření v celém znění

Zrušení opatření