Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Policií zajištěný cizinec strpí provedení PCR testuPolicií zajištěný cizinec podle § 27 zákona č. 273/2008 Sb nebo 326/1999 Sb. strpí provedení PCR testu

Cizincům zajištěným podle § 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, nebo podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se nařizuje strpět provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19 a poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebnou součinnost při provedení tohoto odběru v odběrovém místě poskytovatele zdravotních služeb nebo v zařízení pro zajištění cizinců.

Opatření v plném znění