Přejít k hlavnímu obsahu

Policií zajištěný cizinec strpí provedení PCR testu 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Policií zajištěný cizinec podle § 27 zákona č. 273/2008 Sb nebo 326/1999 Sb. strpí provedení PCR testu

ZNĚNÍ ZŮSTÁVÁ DLE NOVÉHO OPATŘENÍ STEJNÉ

Dle bodu I/21 Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje:

cizincům zajištěným podle § 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, nebo podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů strpět provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19 a poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebnou součinnost při provedení tohoto odběru v odběrovém místě poskytovatele zdravotních služeb nebo v zařízení pro zajištění cizinců.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění