Povinnost předložit písemné potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus pro mezinárodní dopravceMezinárodní nákladní dopravci mají povinnost předložit nejdéle 36 hodin staré písemné potvrzení o negativním výsledku antigenního či PCR testu

info
Toto opatření se změní. Přečtěte si novou verzi.

Dle bodu I. 19. vláda ČR nařizuje:

řidičům v mezinárodní nákladní dopravě, kteří budou tranzitovat přes území České republiky do Spolkové republiky Německo nebo přes území Spolkové republiky Německo, předložit pro vstup na území České republiky písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, který musí být proveden nejvýše 36 hodin před vstupem na území České republiky.

Opatření v celém znění

 Celá ČR