Přejít k hlavnímu obsahu

Vstup na území ČR s příznaky infekčního onemocnění 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Kontaktujte všeobecného lékaře a strpte kontrolu zdravotního stavu na hranicích

FAKTICKÉ ZNĚNÍ ZŮSTÁVÁ DLE NOVÉHO OPATŘENÍ STEJNÉ

Dle bodu I/1 Ministerstvo ČR nařizuje:

1. všem osobám, které od 21. června 2021 od 00:00 hod. vstoupily na území České republiky,

a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,

b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti SARS-CoV-2.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění