Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Výjimky pro vyplnění příjezdového formuláře a podstoupení testu



V mimořádných případech nemusí cestovatel vyplňovat příjezdový formulář a podstoupit test

U cest do/z ČR dochází k prodloužení možnosti cestovat bez povinnosti vyplnění formuláře a podrobení se testu z 12 na 24 hodin, a to z důvodu zefektivnění využívání této výjimky, kdy v řadě případů bylo omezení 12-ti hodinami nerealizovatelné.

Platí to však pro důvody uvedené v bodě II.1., jedná se tedy svou povahou o cesty nezbytné a nikoli cesty za rekreací, lyžováním nebo za zábavou. Tyto tzv. zbytné cesty jsou možné, ale ve „standardním“ režimu cest z červených zemí, tj. s povinností vyplnit před příjezdem Příjezdový formulář a zajistit si aktuální PCR test buď v členském státě EU nebo v ČR a předložit jej příslušné krajské hygienické stanici.

Neplatí to pro osoby uvedené v bodě II.2.

Opatření v celém znění