Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Zákaz volného pohybu osob, které přijely ze zahraničíVolný pohyb osob, které přicestují ze zahraničí je zakázan

Všem osobám podle bodu I.2, včetně osob uvedených v bodě I.2 písm. a) až c) a e) se zakazuje volný pohyb na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky, nebo do doby předložení výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 dle bodu I.3, anebo do doby ukončení karanténního opatření, s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, včetně cest do vzdělávacích institucí a pohybu v rámci výkonu této činnosti; to neplatí, jde-li o postup podle bodu 1.11,
b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
e) cest zpět do místa svého bydliště,
f) pohřbů;
Tento zákaz se nevztahuje na osoby mladší 5 let.

Opatření v celém znění