Přejít k hlavnímu obsahu

Nařízení o udělení výjimky z periodických pracovnělékařských prohlídek 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Periodické lékařské prohlídky není třeba v době trvání tohoto nouzového stavu zajišťovat a provádět

Uděluje se výjimka z provádění periodických lékařských prohlídek podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.; periodické lékařské prohlídky není třeba v době trvání tohoto nouzového stavu zajišťovat a provádět.