Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Obecné doporučení - zaměstnáníObecné doporučení zaměstnavatelům

Dle odstavce V. vláda ČR doporučuje:

1. zaměstnavatelům

a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,

b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

4. osobám zajišťujícím služby podle bodu II/7 omezit přímý kontakt se zákazníky.

S účinností od 11. 1. 2021 je Usnesení ve stejném znění prodlouženo do 22. 1. 2021.

A s účinností od 23. 1. 2021 je Usnesení ve stejném znění opětovně prodlouženo do 14. 2. 2021.

 Celá ČR