Přejít k hlavnímu obsahu

Zdravotnická a sociální zařízení


Nařízení podmínek poslání osob do izolace

Poslání lidí do izolace a její průběh mají dané podmínky.

Platí pro: Celá ČR

Nařízení podmínek poslání osob do karantény

Poslání lidí do karantény a její průběh mají dané podmínky

Platí pro: Celá ČR

Nařízení pro terénní sociální pracovníky

Sociální služby jsou poskytovány v nezbytně nutné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob, za dodržení všech hygienických pravidel

Platí pro: Celá ČR

Omezení návštěv v zařízeních sociální péče

Pravidla pro návštěvy v zařízeních sociální péče

Platí pro: Celá ČR

Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních

Omezují se návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče s výjimkami

Platí pro: Celá ČR

Podmínky přítomnosti třetích osob při porodu

Zakazuje se přítomnost třetí osoby při porodu

Platí pro: Celá ČR

Vycházky uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem

Vycházky jsou povoleny pod podmínkou

Platí pro: Celá ČR