Přejít k hlavnímu obsahu

Zdravotnická a sociální zařízení


Nařízení izolace a karantény v případě nakažlivějších mutací

Zdravotní zařízení, lékaři, KHS a další příslušné instituce nařídí pacientům, kterým je indikována "jihoafrická", "brazilská" či "indická" varianta ukončit izolaci nejméně po 14 dnech a negativním PCR testu, totéž platí pro karanténu rizikového kontaktu

Platí pro: Celá ČR

Nařízení podmínek poslání osob do izolace

Poslání lidí do izolace a její průběh mají dané podmínky.

Platí pro: Celá ČR

Nařízení podmínek poslání osob do karantény

Poslání lidí do karantény a její průběh mají dané podmínky

Platí pro: Celá ČR

Nařízení pro poskytovatele akutní lůžkové péče

Pravidla pro poskytování akutní a neakutní lůžkové péče

Platí pro: Celá ČR

Nařízení pro terénní sociální pracovníky

Sociální služby jsou poskytovány v nezbytně nutné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob, za dodržení všech hygienických pravidel

Platí pro: Celá ČR

Omezení návštěv v zařízeních sociální péče

Pravidla pro návštěvy v zařízeních sociální péče

Platí pro: Celá ČR

Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních

Omezují se návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s několika výjimkami

Platí pro: Celá ČR

Podmínky přítomnosti třetích osob při porodu

Zakazuje se přítomnost třetí osoby při porodu

Platí pro: Celá ČR

Provádění pravidelných POC antigenních testů u uživatelů sociálních služeb a pacientů zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči

Preventivní vyšetření uživatelů a uživatelů na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů bude provedeno jedenkrát za 5 dní.

Platí pro: Celá ČR

Usnesení k k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu

Kvůli přetížení nemocnic se na pomoc povolávají ti, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání ve formě ambulantní péče, jednodenní péče, nebo lůžkové péče, či jsou zaměstnanci takového poskytovatele, toto platí s výjimkami

Platí pro: Celá ČR

Vycházky uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem

Vycházky jsou povoleny pod podmínkou

Platí pro: Celá ČR