Přejít k hlavnímu obsahu

Nařízení izolace a karantény v případě nakažlivějších mutací 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Zdravotní zařízení, lékaři, KHS a další příslušné instituce nařídí pacientům, kterým je indikována "jihoafrická", "brazilská" či "indická" varianta ukončit izolaci nejméně po 14 dnech a negativním PCR testu, totéž platí pro karanténu rizikového kontaktu

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje:

Dle bodu I. do odvolání tohoto mimořádného opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID- 19 tak, že ukončí izolaci u osob, u kterých byla sekvenací prokázána přítomnost viru SARS-CoV-2 linie SARS-CoV-2 B.1.357 (tzv. „jihoafrická varianta“), nebo linie B.1.617 (tzv. „brazilská varianta“), nebo linie B.1.617 (tzv. „indická varianta“), po provedení RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdříve po 14 dnech ode dne odběru prvního pozitivního testu.

Dle bodu II. do odvolání tohoto mimořádného opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19 tak, že všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s osobou, která má pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a sekvenací byla u této osoby prokázána linie SARS-CoV-2 B.1.357 ( tzv. „jihoafrická varianta“), nebo linie B.1.617 (tzv. „brazilská varianta“), nebo linie B.1.617 (tzv. „indická varianta“), (dále jen „pozitivně testovaná osoba“), ukončí nařízené karanténní opatření po provedení RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdříve po 14 dnech ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Opatření v celém znění