Přejít k hlavnímu obsahu

Omezení návštěv v zařízeních sociální péče 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Pravidla pro návštěvy v zařízeních sociální péče

Výjimky

  • návštěvy nezletilých uživatelů sociálních služeb
  • návštěvy uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností
  • návštěvy uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením
  • návštěvy uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace
  • návštěvy uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění