Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

playlist_add_checkAntigenní testování v zařízeních sociální péčeNávštěvy v sociálních zařízeních

Pokud chcete po dlouhé době navštívit své blízké v zařízeních sociální péče, nyní můžete. Musíte však postupovat podle jednoho z níže uvedených bodů:

a) Před zahájením návštěvy se podrobte POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. Váš výsledek musí být negativní.

b) Pokud jste absolvovali vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy a máte negativní výsledek – doložte doklad o vyšetření.

c) Pokud jste v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělali onemocnění covid-19, doložte o tom doklad.

Pokud splníte jednu z kategorií můžete za svými blízkými na návštěvu. Je nutno ale dodržovat veškerá interní režimová opatření daného domu sociální péče a přinést si s sebou ochranu úst a nosu, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (rouška tedy nestačí).

Zjistěte si předem, zda sociální zařízení, do kterého míříte, provádí testy na místě. Provádět je totiž mohou jen vyškolení zdravotníci. Pokud ve “vašem” soc. zařízení testování neprovádějí, domluvte se s nimi na dalším postupu. Mohou Vám např. doporučit odběrové místo poblíž zařízení.

Pamatujte, že vstupujete do zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci covid-19. Chovejte se při návštěvách, prosím, nadmíru ohleduplně.

Zaměstnanci sociál. zařízeních

Povinně jsou antigenními testy každých 5 dní vyšetřováni zaměstnanci sociálních služeb, zaměstnanci zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči, a zaměstnanci sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a zaměstnanci sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci. Toto povinnost začala 21. 11. a platí to i nadále.

Klienti v sociálních zařízeních

Klienti již nemusí být od 4. 12. testování, díky pravidelným testům personálu a návštěv.