Přejít k hlavnímu obsahu

Srovnání různých typů testůRychlý antigenní test (RAT)

Detekuje virovou bílkovinu. Rapid antigen test odhalí nemocné na vrcholu infekce, kdy je v těle nejvyšší koncentrace těchto bílkovin.

Nevýhodou je, že nejsou tak citlivé (přesné) jako standardní RT-PCR testy používané pro zjištění přítomnosti viru v organismu - nakažených. Při používání RAT nemalé procento nakažených testem projde jako falešně negativní (u osoby bez klinických příznaků 30 až 50%). Tito lidé mohou za pár dní virus šířit mezi své okolí v domnění, že jsou zdraví.

Jejich výhodou je cena, výsledek do 30 minut nižší náročnost na přítomnost zdravotnického personálu.

Pokud jste testováni pomocí metodou Rapid Antigen testu, NENÍ zaručeno, že v době odběru testu nejste nakažení. Vhodné je test opakovat každý 3 až 5 den.

Antigenní testy mohou být provedeny i laboratorně – tedy v laboratoři z odběru provedeného na OM nebo u lékaře.  Výsledky jsou dostupné do několika hodin až druhý den.

RAT testy mohou být provedeny následovně:

  • Zdravotnickým pracovníkem

Znamená to, že odběr i vyhodnocení testu prováděl zdravotnický pracovník, jak je uvedeno v dokumentaci k testu. Výstupem tohoto testu je certifikát, který má platnost 72 hodin od provedení odběru. Někdy je též označován jako POC = „point of care“ (někdy také POCT - "point of care testing").

  • On-line

Odběr i vyhodnocení testu provádí sám testovaný pod online dozorem zdravotnického pracovníka (konzultace). Test tedy provedla osoba sama a jde tedy o samotest. Není zapsán do systému.

Od 1. 9. 2021 je uznáván pro využití ke vstupu do provozoven služeb samotest provedený pod online dozorem zdravotnického personálu. Jeho platnost bude 24 hodin od potvrzení daného zdravotnického zařízení dle stanoviska MZ.

  • Samotest – testy s uznanou výjimkou MZ nebo s určením pro samotestování – uvedeno v dokumentaci k testu.

Odběr i vyhodnocení testu provádí sám testovaný bez odborného dohledu přímo před vstup na místo, kde potřebuje prokázat splnění O-N-T. Test platí jednorázově pro jeden vstup na jednu událost. Pokud chcete jít ke kadeřnici a poté na oběd, musíte si jeden test udělat před vstupem ke kadeřnici a druhý před vstupem do restaurace.

Antigenní testování není primárně určeno pro osoby v karanténě nebo pro osoby s příznaky onemocnění covid-19. Osoby s příznaky onemocnění musí kontaktovat svého praktického lékaře, který vystaví žádanku na PCR test nebo jiné potřebné vyšetření.

RT-PCR test

Detekuje přítomnost virové RNA. Je velmi přesný a citlivý. Tento test je schopný odhalit nakažené covid-19 i předtím, než jsou infekční, a umožní včasnou izolaci. Tím je omezena možnost přenosu viru na další hostitele.

Nevýhodou je finanční nákladnost v porovnání s antigenními testy, delší doba vyhodnocování a nutnost vysoce odborného personálu pro manipulaci se vzorky.

Odběr provádí zdravotnický pracovník. Test je proveden a výsledek je vyhodnocen ve specializované laboratoři po pečlivém otestování. Výstupem je certifikát, který má platnost 7 dní od provedení odběru.

Diskriminační PCR test

Diskriminační PCR test je test prováděn v laboratoři u PCR pozitivních vzorků a umožňuje stanovit, zda se v daném případě jedná o konkrétní mutaci, pro kterou je daný diskriminační test navržen.

Test na protilátky

Tento test měří přítomnost a v některých případech i hladinu protilátek proti viru SARS-CoV-2 v krvi lidí, kteří již prodělali covid-19 a z nemoci úspěšně zotavují, nebo jsou očkováni. Protilátky nejsou přítomny na začátku onemocnění, začínají se postupně tvořit cca 2 týdny po vstupu viru do organismu (nákaze), a nebo po očkování.

Jde o nepřímý průkaz infekce, nelze tedy na základě zjištění protilátek stanovit diagnózu, pouze konstatovat, že osoba velmi pravděpodobně onemocnění někdy v předchozí době prodělala nebo je očkována.