Přejít k hlavnímu obsahu

BulharskoOd pátku 7. ledna 2022 osoby přijíždějící do Bulharska z České republiky a dalších zemí v „červené zóně“ MUSÍ před vstupem do země (i před vstupem do letadla) předložit platný digitální průkaz EU COVID o očkování nebo onemocnění nebo obdobný doklad současně s negativním výsledkem testu PCR (ne staršího 72 hodin). Do země nebude možné přicestovat pouze s negativním testem. Děti do 12 let bez podmínek. Děti ve věku 12 - 18 let mohou od 19. ledna 2022 vstoupit, předloží-li pouze negativní výsledek PCR test (alternativou je vstup do země sice bez testu, ale s následnou 10denní karanténa, kterou lze ukončit po absolvování PCR testu po příjezdu - s negativním výsledkem.).

Vstup na území

Od 7. 1. 2022  občané EU a jejich příslušníci, nebo osoby s dlouhodobým či trvalým pobytem v Bulharsku přijíždějící z České republiky (aktuálně červená zóna) při vstupu na bulharské území (i před nástupem do letadla) předkládají jeden z následujících dokladů:

  • certifikát o ukončeném očkování (po uplynutí 14 dní od poslední dávky) nebo
  • doklad o prodělaném onemocnění COVID-19 (od 11. do 180. dne od posledního testu 

současně s 

dokladem o negativním výsledku PCR testu na COVID-19 ne staršího 72 hodin. 

Očkované osoby

Požaduje se digitální EU COVID certifikát o ukončeném očkování (tj. 14 dní po ukončeném cyklu) předložený současně s dokladem o negativním výsledku PCR testu na COVID-19 ne staršího 72 hodin. Případně je možné předložit podobný dokument, který bude obsahovat stejné údaje jako digitální EU COVID certifikát.

Testované osoby

EU COVID certifikát o negativním výsledku PCR testu ne starší než 72 hodin, lze použít při vstupu do země pouze při současném předložení certifikátu o ukončeném očkování (po uplynutí 14 dní od poslední dávky) nebo dokladu o prodělaném onemocnění COVID-19 (od 11. do 180. dne od posledního testu. Případně je možné předložit podobný dokument, který bude obsahovat stejné údaje jako digitální EU COVID certifikát.

Osoby s prodělaným covidem

Uznává se EU COVID certifikát o prodělaném onemocnění COVID-19 (tj. od 11. do 180. dne od onemocnění) předložený současně s dokladem o negativním výsledku PCR testu na COVID-19 ne staršího 72 hodin. Případně je možné předložit podobný dokument, který bude obsahovat stejné údaje jako digitální EU COVID certifikát.

Děti

Děti ve věku 12 - 18 let mohou od 19. ledna 2022 vstoupit, předloží-li pouze negativní výsledek PCR test (alternativou je vstup do země sice bez testu, ale s následnou 10denní karanténa, kterou lze ukončit po absolvování PCR testu po příjezdu - s negativním výsledkem.).

Příjezdový formulář

Není požadován.

Podmínky na místě

I nadále platí na celém území země mimořádná epidemiologická situace, a to na základě rozhodnutí vlády. Aktuální opatření vlády najdete na coronavirus.bg. Stravovací zařízení a zábavní podniky mohou fungovat do 50 % kapacity, na tržištích, trzích a bazarech bude zaveden jednosměrný pohyb osob a zajištěn odstup mezi návštěvníky min. 1,5 m, je povinné nošení roušek.

Postup při nákaze covidem

Osoba by měla o onemocnění informovat své ubytovací zařízení a následně nastoupit do izolace.

Tranzit

Tranzit (tj. pozemní průjezd) přes Bulharsko zůstává bez povinnosti doložit bezinfekčnost. V případě leteckého tranzitu je nutné ověřovat u leteckých společností případné jiné požadavky na cestující, jako např. negativní výsledky testů, atp.

Užitečné kontakty

  • Velvyslanectví ČR v Sofii:

Tel. +359 2 94 86 815 nebo +359 2 94 86 827,

pohotovostní telefon pro případy nouze +359 888 398045,

e-mail: Consulate.Sofia@embassy.mzv.cz,

  • lékařská první pomoc („barza pomošt“):150,
  • policie (i dopravní): 166,
  • univerzální nouzová linka: 112.

Podrobné informace: Aktuální informace k cestám do zahraničí | Velvyslanectví České republiky v Sofii (mzv.cz)

Návrat do ČR

Od 27.10.2021 došlo ke změně pravidel při návratu do ČR pro:

  • očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,
  • děti do dovršení věku 12 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,
  • ostatní osoby s povinností příjezdového formuláře testů. 

Detaily opatření na webu Pravidla návratu do ČR.

 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).


Mohlo by vás ještě zajímat

  • Při cestování je důležitý cestovní doklad! Nepotřebujete ho vyměnit? Podívejte se do návodu Gov.cz, jak si nechat cestovní pas vyměnit již za 5 dnů.