Přejít k hlavnímu obsahu

PolskoVstup na území

Vstup z ČR na území Polska je pro obyvatele ČR možný za podmínky předložení certifikátu o "bezinfekčnosti" v předepsané podobě - o negativním testu nebo očkování či prodělání onemocnění covid-19 - ve všech případech je vyžadována forma digitálního EU COVID certifikátu.

Očkované osoby

Cestující, kteří mají 14 dní po ukončeném očkování proti covid-19 vakcínou registrovanou v Evropské unii (úplné jedno či dvou fázové) mají výjimku z předložení negativního testu. V případě naočkování pouze jednou dávkou ze dvou jsou cestující v procesu očkování a ještě nejsou očkováni ve smyslu platného nařízení Vlády PL. Potvrzení o aplikaci 1. dávky tak není možné využít pro vstup na území Polska. Potvrzení o ukončeném očkování je vyžadováno ve formě digitálního EU COVID certifikátu.

Testované osoby

Doklad o negativním výsledku testu provedeném v ČR:

 • antigenní test i PCR test nesmí být starší než 48 hodin,
 • potvrzení o negativním testu je vyžadováno ve formě digitálního EU COVID certifikátu.

Osoby s prodělaným covidem

Uznává se potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v období posledních 180 dnů - je vyžadováno ve formě digitálního EU COVID certifikátu.

Děti

Osoby mladší 12 let, které cestují v doprovodu rodičů/zákonných zástupců majících digitální EU COVID certifikát (prokazující očkování, prodělání onemocnění/negativní test), nepotřebují pro vstup test ani nemusí do karantény.

Příjezdový formulář

Elektronická registrace před cestou z České republiky do Polska pozemní cestou (vozidlem, motocyklem, pěšky) není vyžadována. V případě příletu (letecky) je každý cestující povinen vyplnit tzv. lokalizační kartu cestovatele ("KLP"), a to před cestou, během cesty nebo nejpozději před hraničním odbavením. Jedná se o elektronicky vyplnitelný formulář uvedený pod tímto odkazem https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp. S ohledem na různé přístupy jednotlivých leteckých přepravců, doporučujeme tuto povinnost vždy konzultovat s Vámi vybraným leteckým přepravcem (leteckou společnosti).

Podmínky na místě

V celém Polsku je od jara 2020 nepřetržitě stanovena povinnost zakrývání dýchacích cest v uzavřených objektech. Povinnost se netýká dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav.

Postup při nákaze covidem

V případě onemocnění je třeba řídit se pokyny místních orgánů, až 7 denní karanténa uvalená na osoby, které byly v kontaktu s covid pozitivní osobou a průběžný monitoring setrvání v domácí karanténě prostřednictvím speciální mobilní aplikace. Doporučuje se kontaktovat informační Covid-19 linku + 48 22 500 40 00 (od pondělí do pátku od 08:15 do 16:15).

Tranzit

Osoby, které Polskem pouze projíždějí, musí předkládat doklad o bezinfekčnosti stejně jako pro vstup na území, a to ve formě digitálního EU COVID certifikátu potvrzujícího očkování, nebo prodělání onemocnění COVID-19, nebo negativní test. Tranzit přes území Polska bez jinak povinné 10ti denní karantény je umožňován občanům členských států Evropské unie, členských států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) - strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace a jejich manželům či manželkám a dětem, a to v případě návratu do své domovské země nebo země pobytu.

Užitečné kontakty

 • Velvyslanectví ČR v Varšavě:

Tel.: +48/ 225 251 850

e-mail: consulate_warsaw@mzv.cz

 • 112 bezplatná tísňová linka (jak z mobilního telefonu, tak z pevné linky),
 • 997 policie (doporučení – volat raději 997, linka 112 bývá často nedostupná),
 • 998 hasiči,
 • 999 zdravotnická záchranná služba,
 • 986 obecní (městská) policie.

Podrobné informace: COVID19 - situace v oblasti vycestování z ČR, vstupu na území Polska a restrikcích v pohybu na území | Velvyslanectví České republiky ve Varšavě (mzv.cz)

Návrat do ČR

Od 27.10.2021 došlo ke změně pravidel při návratu do ČR pro:

 • očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,
 • děti do dovršení věku 12 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,
 • ostatní osoby s povinností příjezdového formuláře testů.

Detaily opatření na webu Pravidla návratu do ČR.

 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).

 


Mohlo by vás ještě zajímat

 • Při cestování je důležitý cestovní doklad! Nepotřebujete ho vyměnit? Podívejte se do návodu Gov.cz, jak si nechat cestovní pas vyměnit již za 5 dnů. 
 • Blíží se volby a vy budete na dovolené v zahraničí. Zjistěte, jak volit ze zahraničí, ať tuto událost nezmeškáte.