Přejít k hlavnímu obsahu

SlovinskoVstup na území

Od 15.7. je možný vstup do Slovinska bez následné karantény pouze v případě předložení dokladu o bezinfekčnosti, tj. potvrzení o ukončeném očkování, prodělání nemoci COVID-19nebo negativní PCR test (ne starší 72 hod.) nebo antigenní test (ne starší 48 hod.) od odběru. Tato opatření se nevztahují na tranzit přes území, pokud se uskuteční do 12 hod. od vstupu do země. 
Osoba, která se nebude schopna prokázat na hranicích některým z výše uvedených potvrzení, bude vpuštěna do země pouze pod podmínkou absolvování 10-denní karantény a předložení důkazu o tom, že má po dobu trvání karantény zajištěno ve Slovinsku ubytování. 

Očkované osoby

Do Slovinska smí vstoupit bez následné karantény pouze osoba, která předloží některý z následujících dokumentů:

1. negativní výsledek RT-PCR testu, který není starší než 72 hodin od odběru vzorků, nebo antigenního testu, který není starší než 48 hodin od odběru vzorků s tím, že důkazem o bezinfekčnosti pro účely vstupu do Slovinska není negativní výsledek antigenní testu určeného pro samotestování, nebo

2. pozitivní výsledek testu PCR na COVID-19, který je starší více než 10 dní a zároveň není starší 6 měsíců, popř. potvrzení od lékaře o prodělání COVID-19, které není starší než 6 měsíců, nebo

3. potvrzení o očkování proti COVID-19, kterým prokáže, že osoba je plně očkována, tzn. absolvovala:

-        dvě dávky vakcíny Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech,
-        dvě dávky vakcíny Moderna,
-        dvě dávky přípravku Vaxzevria od společnosti AstraZeneca
-        jednu dávku vakcíny Janssen od společností Johnson and Johnson / Janssen-Cilag
-        dvě dávky přípravku Covishield od výrobce Serum Institute of India / AstraZeneca
-        dvě dávky vakcíny Sputnik V od výrobce Russia’s Gamaleya National Centre
-        dvě dávky vakcíny CoronaVac od společnosti Sinovac Biotech
-        dvě dávky vakcíny Sinopharm 
-        dvě dávky vakcíny Covaxin od společnosti Bharat Biotech nebo
-        dvě dávky kombinující libovolné vakcíny z výše uvedeného seznamu nebo

4. potvrzení o prodělání COVID-19 (pozitivní test / potvrzení od lékaře), pokud zároveň osoba obdržela v osmi měsících od nástupu symptomů alespoň jednu dávku některé z vakcín uvedených v bodě 3 nebo

5.  Evropský COVID-19 certifikát v papírové nebo digitální podobě (EU DCP) obsahující funkční QR kód s negativním výsledkem PCR nebo antigenního testu nebo certifikátem o očkování nebo o prodělání COVID-19 (podle podmínek z bodu 1, resp. 2, resp. 3) nebo

6. certifikát COVID-19 ze třetí země v papírové nebo digitální podobě obsahující funkční QR kód se stejnými daty, jaké obsahuje EU DCP (podle podmínek z bodu 1, resp. 2, resp. 3) nebo

7. potvrzení o vakcinaci více druhy vakcín uvedených v bodě 3, podle podmínek uvedených zde

Děti

Bezinfekčnosti nemusí dokládat osoby, které doposud nedovršily 12 let a které vstupují do země v doprovodu blízkého člena rodiny, kterému byl umožněn vstup do země bez karantény. Platí rovněž pro organizované skupiny v doprovodu učitele, vychovatele apod., kterému byl umožněn vstup do země bez karantény

Příjezdový formulář

Není.

Podmínky na místě

Důležité upozornění: Bezinfekčnost se v případě služeb (hotely, restaurace, obchody s výjimkou základních potravin a léků, servisy, apod.) prokazuje kromě dokladu o prodělání COVID-19 v posledních 180 dnech a potvrzením o plném očkováním také antigenním a PCR testem, které ovšem mají kratší platnost než v případě, kdy se testy uplatňují pro vstup do země. Potvrzení o negativním antigenním testu ve službách nesmí být starší více než 24 hodin a potvrzení o negativním PCR testu nesmí být starší více ne 48 hodin.

 • Pro účel ubytování, návštěvy restaurací, účasti na kulturních a sportovních akcích, veletrzích a dalších hromadných akcích je nutné doložit doklad o bezinfekčnosti. Restaurace a bary jsou otevřeny od 5:00 do 22:00 hodin a je stanoven nejvyšší možný počet návštěvníků, kteří mohou v daném zařízení současně využívat služeb.
 • Povinné nošení roušek v uzavřených veřejných prostorách, jakož i v otevřených veřejných prostorech, pokud není možné dodržet rozestup mezi osobami 1,5 metru, a v automobilech, pokud se v něm necestují výlučně osoby z téže domácnosti.
 • Dodržování rozestupů 1,5 m při hromadných akcích a v uzavřených prostorách.
 • Aktuálně platí zákaz shromažďování s výjimkou shromažďování členů nejbližší rodiny a členů společné domácnosti.
 • Povoleny jsou individuální i kolektivní sportovní a rekreační aktivity za podmínky doložení bezinfekčnosti a dodržování epidemiologických opatření.
 • Návštěva kulturních a společenských akcí je možná za podmínky doložení bezinfekčnosti a dodržování epidemiologických opatření.

Postup při nákaze covidem

V případě nákazy na SARS-CoV-2 (COVID-19) nebo v případě podezření na tuto nákazu kontaktujte nejbližší polikliniku (tzv. zdravstveni dom).

Tranzit

Tranzit je povolen bez následné karantény a zároveň bez povinnosti prokazovat se negativním testem/potvrzením o prodělání COVID-19/potvrzením o očkování bez ohledu na region, ze kterého osoba přichází, tranzit , ale nesmí trvat déle než 12 hodin. 

Užitečné kontakty

 • Konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Lublani:

tel.: 00386-1-420 24 64,

fax.: 00386-1-283 92 59,

e-mail: ljubljana@embassy.mzv.cz,

internet: www.mzv.cz/ljubljana.

V případě nouzové situace kontaktujte Velvyslanectví ČR v Lublani na následujících telefonních číslech : +386 41 679 103 nebo +386 41 679 102.

Podrobné informace: Na webu Ministerstva zahraničních věcí najdete další informace o pravidlech cestování ze Slovinska a do něj

Návrat do ČR

Od 27.10.2021 došlo ke změně pravidel při návratu do ČR pro:

 • očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,
 • děti do dovršení věku 12 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,
 • ostatní osoby s povinností příjezdového formuláře testů.

Detaily opatření na webu Pravidla návratu do ČR.

 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).

 


Mohlo by vás ještě zajímat

 • Při cestování je důležitý cestovní doklad! Nepotřebujete ho vyměnit? Podívejte se do návodu Gov.cz, jak si nechat cestovní pas vyměnit již za 5 dnů. 
 • Blíží se volby a vy budete na dovolené v zahraničí. Zjistěte, jak volit ze zahraničí, ať tuto událost nezmeškáte.