Přejít k hlavnímu obsahu

ŠpanělskoVstup na území

Od 25.10.2021 zahrnuje Španělsko mezi tzv. rizikové oblasti z hlediska nákazy celou ČR. Osoby, které cestují z rizikové oblasti, musí kromě QR kódu příjezdového formuláře předložit jedno z následujících potvrzení:

 • potvrzení o dokončeném očkování,
 • potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19, nebo
 • potvrzení o negativním výsledku PCR/TMA/antigenního testu.

Opatření se má týkat těch, kteří v rizikovém regionu reálně pobývali, nicméně z důvodu nejednoznačného výkladu ze strany španělských úřadů doporučujeme chápat jako rizikový pouhý fakt, že z dané destinace cestujete. Je tudíž velmi pravděpodobné, že španělské úřady budou zmíněné potvrzení vyžadovat od všech osob cestujících z ČR.

Všichni ostatní cestující do Španělska letadlem či po moři, včetně těch tranzitujících, musí pouze vyplnit online příjezdový formulář (ev. v mobilní aplikaci) a obdržet příslušný QR kód. Osoby mladší 12 let nemusí obecně předkládat žádné z uvedených potvrzení, nicméně QR kód ano.

Upozorňuje se na nutnost ověřovat si u leteckých společností případné další požadavky na cestující, jako např. negativní výsledky testů.

Očkované osoby

Španělsko uznává doklad o ukončeném očkování, pokud již uplynulo alespoň 14 dní od poslední dávky očkování. Potvrzení musí být vystavené úřady země původu, španělské úřady akceptují očkování kteroukoliv z vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení očkované osoby, datum završení očkování (aplikace poslední dávky), druh vakcíny, počet aplikovaných dávek, země a úřad vydávající potvrzení.

Testované osoby

Španělsko uznává potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, akceptuje NAAT testy na přítomnost RNA kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR testy, ne starší než 72 hod. od odebrání), tak i antigenní testy (ne starší než 48 hod. od odebrání) zahrnuté do Společného seznamu publikovaného EK na základě doporučení Rady 2021/C 24/01. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení držitele, datum odebrání vzorku, druh testu a země vystavující potvrzení.

Osoby s prodělaným covidem

Uznává se potvrzení vystavené oprávněnými úřady či lékaři minimálně 11 dní po prvním odhalení nemoci pozitivním PCR testem. Toto potvrzení je platné maximálně 180 dní od odebrání vzorku prvního pozitivního testu. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení jeho držitele, datum odebrání vzorku prvního pozitivního RT-PCR testu, druh realizovaného testu (RT-PCR) a země vydávající potvrzení.

Děti

Děti mladší 12 let nemusí předkládat žádné z uvedených potvrzení, nicméně musí být vybaveny příslušným QR kódem.

Příjezdový formulář

Před příjezdem do Španělska je nutné vyplnit zvláštní sanitární formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře (ne dříve než 48 hodin před cestou) by každý měl obdržet QR kód, který pak před letem může vyžadovat přepravní společnost, a po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. Povinnost vyplnění sanitárního formuláře platí nově též pro osoby pouze tranzitující kterýmkoliv španělským letištěm či přístavem. Formulář není nutné vyplňovat v případě cesty pozemní dopravou.

V případě problémů při vyplňování sanitárního formuláře lze kontaktovat španělské telefonní číslo +34 910 50 30 50 (disponibilní 24 hod. od pondělí do neděle v angličtině a španělštině, v době mezi 8:00 a 0:00 hod. též v němčině a francouzštině). 

Podmínky na místě

Dne 9. 5. 2021 skončila po šesti měsících platnost nouzového stavu na celém území Španělska. I nadále platí povinnost nošení roušek či respirátorů jak ve vnitřních, tak i vnějších prostorách. Jednotlivé autonomní oblasti si po svém upravují uzavírací hodiny restaurací, barů a zábavních podniků, jakož i jejich maximální obsazenost. Taktéž některé autonomie i nadále omezují maximální počty osob při jejich setkávání. V této chvíli je tak třeba sledovat komunikační kanály všech autonomních vlád, kde budou aktuální opatření zveřejňována.

S platností od 26. 6. 2021 je upravena bezpodmínečná povinnost nošení roušek či respirátorů ve venkovních prostorách. Nové vládní nařízení umožňuje nepoužívat zakrytí úst a nosu ve venkovních prostorách, kde je možné zachovat bezpečný odstup alespoň 1,5 m od osob, které nejsou členy stejné domácnosti. Ochrana dýchacích cest je tak povinná ve všech uzavřených prostorách s přístupem veřejnosti, ve všech otevřených prostorách bez možnosti zachovávat 1,5 metrový odstup od ostatních osob, ve všech dopravních prostředcích (letadla, autobusy, vlaky, lanovka, taxi), jakož i na nástupištích a zastávkách.

Doporučuje se před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty). K tomu je možné využít odkazů na oficiální webové stránky jednotlivých autonomních oblastí v jiné části našich stránek - zde.

Postup při nákaze covidem

Pokud se u cestujících projeví příznaky kašle a horečky, měl by zůstat doma a zavolat na číslo, které bylo pro tyto účely stanoveno pro každou autonomní společnost zvlášť:

 • Andalusie (900 400 061 / 955 545 060),
 • Aragon (976 696 382),
 • Asturias (900 878 232 / 984 100 400 / 112 a volba 1),
 • Kantábrie (900 612 112),
 • Kastilie-La Mancha (900 122 112),
 • Kastilie a León (900 222 000),
 • Katalánsko (061),
 • Ceuta (900 720 692),
 • Madrid (900 102 112),
 • Valencie ( 900 300 555),
 • Extremadura (112),
 • Galicie (900 400 116),
 • Baleárské ostrovy (061),
 • Kanárské ostrovy (900 112 061),
 • La Rioja (941 298 333),
 • Melilla (112),
 • Murcie (900 121 212),
 • Navarra (948 290 290), a
 • Baskicko (900 203 050).

V případě vážného zhoršení zdravotního stavu se doporučuje volat přímo na urgentní linku 112

Tranzit

Všechny osoby pouze tranzitující některým ze španělských letišť či přístavů musí před cestou vyplnit sanitární formulář, a to elektronicky na webové adrese spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře (ne dříve než 48 hodin před cestou) by každý měl obdržet QR kód, který pak před letem může vyžadovat přepravní společnost, a po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. Španělskem je obecně možné projet, nicméně je nutné sledovat aktuální situaci, protože v závislosti na epidemiologickém vývoji mohou jednotlivé autonomní oblasti přijímat mimořádná opatření. Před cestou do Španělska je proto nutné sledovat informace publikované každou z těchto vlád na svých webových stránkách. Všechna opatření přijatá centrální vládou v rámci boje s šířením nákazy na území Španělska jsou publikována v oficiálním věstníku www.boe.es.

Užitečné kontakty

 • Velvyslanectví ČR v Madridu, konzulární úsek:

tel. +34 91 353 18 96/97,

nouzová linka: +34 699 982 307,

e-mail: consulate_madrid@mzv.cz,

 • tísňové telefonní číslo 112, kterým lze kontaktovat současně policii, zdravotníky, hasiče a další pohotovostní služby,
 • občanská garda (Guardia Civil): 062,
 • národní policie (Policía Nacional): 091,
 • záchranná služba (Samur): 092.

Podrobné informace: Aktuální podmínky vstupu a pobytu na území Španělska | Velvyslanectví České republiky v Madridu (mzv.cz)

Návrat do ČR ze Španělska (včetně Baleárských a Kanárských ostrovů)

Od 27.10.2021 došlo ke změně pravidel při návratu do ČR pro:

 • očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,
 • děti do dovršení věku 12 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,
 • ostatní osoby s povinností příjezdového formuláře testů.

Detaily opatření na webu Pravidla návratu do ČR.

 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).


Mohlo by vás ještě zajímat

 • Při cestování je důležitý cestovní doklad! Nepotřebujete ho vyměnit? Podívejte se do návodu Gov.cz, jak si nechat cestovní pas vyměnit již za 5 dnů. 
 • Blíží se volby a vy budete na dovolené v zahraničí. Zjistěte, jak volit ze zahraničí, ať tuto událost nezmeškáte.