Přejít k hlavnímu obsahu

Návštěvy svatostánkůOd 25.10. bude platit povinnost mít nasazený respirátor ve všech vnitřních prostorech. 

 

Pravidla a doporučení

Individuální návštěvy kostelů za účelem osobní modlitby a individuální duchovní služby jsou možné.  

Situace se ale liší kostel od kostelu. Většina farností má zřízené webové stránky, kde se dozvíte, za jakých podmínek můžete kostel navštívit. To samé platí i pro synagogy a muslimské modlitebny.

V prostoru svatostánku není nutné nosit respirátor či chirurgickou roušku, pokud dodržíte vzdálenost alespoň 1,5 metru od ostatních osob. Nadále to však důrazně doporučujeme.

Dodržujte prosím ostatní hygienická opatření (nedotýkejte se obličeje, myjte si ruce).


Související opatření