Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

Návštěvy svatostánkůPravidla a doporučení

Individuální návštěvy kostelů za účelem osobní modlitby a individuální duchovní služby jsou možné.  

Situace se ale liší kostel od kostelu. Většina farností má zřízené webové stránky, kde se dozvíte, za jakých podmínek můžete kostel navštívit. To samé platí i pro synagogy a muslimské modlitebny.

V prostoru svatostánku není nutné nosit respirátor či chirurgickou roušku, pokud dodržíte vzdálenost alespoň 2 metry od ostatních osob. Nadále to však důrazně doporučujeme.

Dodržujte prosím ostatní hygienická opatření (nedotýkejte se obličeje, myjte si ruce).


Související opatření