Přejít k hlavnímu obsahu

Návštěvy svatostánkůTato Životní situace je archivována. Text níže nemusí být aktuální.

Pravidla a doporučení

Individuální návštěvy kostelů za účelem osobní modlitby a individuální duchovní služby jsou možné. (Stejně tak je možné navštívit kostel ve skupině.)

Situace se může lišit kostel od kostela. Většina farností má zřízené vlastní webové stránky, kde se dozvíte, za jakých podmínek můžete kostel navštívit. To samé platí i pro synagogy a muslimské modlitebny.

V prostoru svatostánku není nutné nosit respirátor. Nadále doporučujeme dodržovat přiměřené rozestupy od ostatních osob. Myslete i na pravidelnou desinfekci rukou.