Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

account_balanceNávštěvy svatostánkůPravidla a doporučení

Individuální návštěvy kostelů za účelem osobní modlitby a individuální duchovní služby jsou možné, ale situace se liší kostel od kostelu. Většina farností má zřízené webové stránky, kde se dozvíte, za jakých podmínek můžete kostel navštívit. To samé platí i pro synagogy a muslimské modlitebny.

V prostoru svatostánku je povinnost nosit roušku. Také prosím dodržujte hygienická opatření (nedotýkejte se obličeje, myjte si ruce).


Související opatření