Přejít k hlavnímu obsahu

PoutěPravidla  

Konání hromadných poutí je možné při dodržení hygienických podmínek. V jedné skupině může být nejvýše 20 osob a mezi jednotlivými skupinami musí být rozestup alespoň 2 metry, a to i při chůzi. 

Ve venkovním prostoru není nutné mít zakrytá respirátorem nebo chirurgickou rouškou pokud se poute účastní méně než 30 osob nebo je dodržena vzdálenost alespoň 1,5 metru od ostatních osob. Nadále však nošení ochranných prostředků důrazně doporučujeme.