Přejít k hlavnímu obsahu

SvatbyPravidla a doporučení 

Od 12. dubna se ruší omezení cestování mezi okresy. Svateb se bude moci účastnit 15 osob, bude-li se konat uvnitř a 20 osob, bude-li se konat venku. 

Svatby se mohou konat. Maximálně ale může být na svatbě 15 účastníků. Do tohoto limitu se počítají i snoubenci a kněz. Nepočítá se ale varhaník nebo zpěvák na kůru, který je stavebně odděleným prostorem.

Svatbu je možné konat jen v rámci okresu, kde má bydliště jeden ze snoubenců (druhý ze snoubenců za ním může přicestovat).

Přes hranice okresů může rovněž cestovat svědek. 

Účel takové cesty, kterým je tzv. nezbytný úřední úkon, je třeba doložit. To lze např. čestným prohlášením (vzor v pdf a word) či formulářem pro cesty mimo okres (vzor v pdf a word). 

Ostatní svatebčané se však se mohou účastnit svatby pouze na území okresu, kde mají bydliště. 

V průběhu svatebního obřadu platí pro snoubence a další osoby tomuto obřadu přítomné výjimka z povinnosti mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku. Po skončení obřadu je však nutné si je nasadit. Sundat si je lze jen na nezbytně nutnou dobu pro pořízení fotografie.

Svatby se nadále konat mohou, platí však omezení o počtu účastníků a povinnost dodržovat zvýšená hygienická pravidla. Proto je na vašem zvážení, zda se vezmete nyní, nebo chvíli počkáte na období lepší epidemiologické situace. Až nebude tak velké riziko nákazy, opatření se rozvolní – svatbu bude např. možné konat ve větším počtu osob, mít oslavu v restauraci nebo živou hudbu.

Svatební hostina

Svatební hostinu není možné pořádat v restauraci ani jiném stravovacím zařízení. Platí zde obecný zákaz přítomnosti veřejnosti v restauracích. Po svatebním obřadu se není možné ani setkat v okruhu blízkých setkat např. doma. 


Související opatření


Časté dotazy k tomuto tématu

Počítají se do limitu 15 účastníků i snoubenci?
Počítá se do limitu 15 osob i oddávající?
Mohu mít svatbu, pokud jsem v izolaci nebo karanténě?
Mohu mít na svatbě hosty ze zahraničí?
Mohu mít svatební oslavu v restauraci?
Mohu mít na svatbě prarodiče?
Jak je to v Praze?
Jak je to v Brně?
Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat?