Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

Cizinci žijící na území ČRNařízení

Pravidla vstupu a návratu do ČR pro občany ČR a cizinci s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou a občany EU+ a cizince s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU+ najdete ve schématu Ministerstva vnitra. Podrobněji rozepsané podmínky naleznete v tabulce Ministerstva vnitra.

Je omezen vstup občanům třetích zemí, které se nevyskytují na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy do České republiky. To neplatí pro pro držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou, pro cizince, kterým bylo Českou republikou po 11. květnu 2020 vydáno krátkodobé vízum, disponují-li řádným testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a pro cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii.

Rezidenti ČR mohou do ČR přicestovat i pokud byli před cestou pozitivně testováni na na přítomnost SARS-CoV-2. Podrobnosti naleznete v ŽS Mapa cestovatele.

Zákaz vstupu občanů zemí s extrémním rizikem výskytu onemocnění covid-19, kteří v těchto zemích pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech a cizinců, kteří v těchto zemích pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech se nevztahuje na cizince, kteří jsou držiteli průkazu o povolení k trvalému, dlouhodobému nebo přechodnému pobytu na území České republiky a na občany EU, kteří jsou držiteli potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky.

Veškeré informace k podmínkám vstupu do České republiky najdete na stránkách Ministerstva vnitra. Přehled je dostupný i v angličtině.

Přehledně najdete informace ke vstupu na území ČR, nebo naopak vycestování z ČR do konkrétní země na COVID Rozcestníku Ministerstva zahraničních věcí. 

V případě pochybností nebo dotazů se, prosím, obracejte telefonicky na Ministerstvo vnitra ČR: +420 974 801 801. (Po – Čt: 8:00 - 16:00 a Pá: 8:00 - 12:00). Nebo e-mailem. Telefonická i emailová infolinka poskytuje informace v českém i anglickém jazyce.


Související opatření