Přejít k hlavnímu obsahu

Možnosti a povinnosti cizinců při vstupu do ČRPravidla a doporučení

Možnost přicestování do ČR je omezena a omezení se mohou lišit pro jednotlivé země, z kterých cestujete. Jde o míru rizika nákazy u jednotlivých zemí.

Pravidla pro vstup do obchodů a služeb naleznete v ŽS Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test. Pro prokázání očkování při vstupu je možné využít certifikáty, které jsou popsány níže ve výjimkách. Podrobnosti o uznávaných certifikátech naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Pravidla vstupu

V současnosti platí tato pravidla vstupu do ČR:

Do ČR mohou z jakéhokoli důvodu přicestovat ti cizinci ze třetích zemí, kteří cestují ze země s nízkým rizikem nákazy a ti, kteří prošli kompletní vakcinací, jejíž podmínky jsou popsány níže ve výjimkách (toto neplatí pro cesty ze zemí s extrémním rizikem nákazy). Další informace naleznete v ŽS Turistika v ČR. 

Pro cesty z ostatních zemí platí:

Cesta ze zemí s nízkým rizikem nákazy (zelená barva):

1. Před vstupem do ČR vyplnit Příjezdový formulář.

2. Před vstupem do ČR či nejpozději do 5 dní po vstupu do ČR podstoupit antigenní či RT-PCR test.

Cesta ze zemí se středním rizikem nákazy (oranžové):

1. Před vstupem do ČR vyplnit Příjezdový formulář.

2. Před vstupem do ČR či nejpozději do 5 dní po vstupu do ČR podstoupit antigenní či RT-PCR test.

Cesta ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červené):

1. Před vstupem do ČR vyplnit Příjezdový formulář.

2.  V případě cesty do ČR občanů a rezidentů ČR veřejnou dopravou (např. letadlem, vlakem, autobusem) musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR). Potvrzení o testu může být v papírové i elektronické podobě a využít můžete tento formulář potvrzení o výsledku PCR testu. Je možné podstoupení testu prokazovat také digitálním certifikátem EU COVID.

3. Při cestě individuální dopravou nemusí občané a rezidenti ČR podstupovat test před cestou vůbec.

4. Všichni ostatní, kteří nejsou občany nebo rezidenty ČR musejí nejvýše 72 hodin před cestou podstoupit RT-PCR test. Je možné podstoupení testu prokazovat také digitálním certifikátem EU COVID.

5. Pro všechny platí povinnost se nejdříve 5 a nejpozději 14 dnů od příjezdu do ČR podrobit RT-PCR testu. Do výsledku testu je potřeba setrvat v karanténě.

Cesta ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená):

1. Před vstupem do ČR vyplnit Příjezdový formulář.

2.  V případě cesty do ČR občanů a rezidentů ČR veřejnou dopravou (např. letadlem, vlakem, autobusem) musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR). Potvrzení o testu může být v papírové i elektronické podobě a využít můžete tento formulář potvrzení o výsledku PCR testu. Je možné podstoupení testu prokazovat také digitálním certifikátem EU COVID.

3. Při cestě individuální dopravou nemusí občané a rezidenti ČR podstupovat test před cestou vůbec.

4. Všichni ostatní, kteří nejsou občany nebo rezidenty ČR musejí nejvýše 72 hodin před cestou podstoupit RT-PCR test. Je možné podstoupení testu prokazovat také digitálním certifikátem EU COVID.

5. Pro všechny platí povinnost se nejdříve 5nejpozději 14 dnů od příjezdu do ČR podrobit RT-PCR testu. Do výsledku testu je potřeba setrvat v karanténě.

Pro občany ČR a cizinci s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou a občany EU+ a cizince s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU+ najdete podrobné podmínky ve schématu Ministerstva vnitra.

Pro občany třetích zemí, kteří nemají vydané pobytové oprávnění Českou republikou nebo nemají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v jiné zemi EU+
a občany třetích zemí, kteří mají vydané krátkodobé vízum Českou republikou před 11. 5. 2020 a kteří mají vydané krátkodobé nebo dlouhodobé vízum v jiné zemi EU+ platí toto schéma.

Pro testování v zahraničí platí, že test musí provést a potvrzení vystavit osoba, která je v dané zemi oprávněná tento test provádět.

Výjimky

Z těchto podmínek existují výjimky.

Při cestě ze všech zemí mají výjimku z podstoupení testu i karantény (platí pro ně pouze povinnost vyplnit příjezdový formulář) ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19 (nutnost prokázat digitálním certifikátem EU COVID nebo certifikátem vydaným oprávněným subjektem ve třetí zemi, kterou schválilo nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID - seznam zemí je zveřejněn na stránkách MZCR) a ti kteří jsou naočkováni:

  • uplynulo 14 dní od kompletní vakcinace a jsou držiteli certifikátu podle podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID
  • uplynulo 14 dní od kompletní vakcinace vakcínou, která byla schválena agenturou EMA či jejím ekvivalentem a jsou držiteli certifikátu alespoň v angličtině ze třetí země (vzory jsou zveřejněny na stránkách MZCR a musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení)
  • uplynulo 14 dní od kompletní vakcinace vakcínou, která byla schválena agenturou EMA či jejím ekvivalentem ve třetí zemi, kterou schválilo nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID (sezname zemí je zveřejněn na stránkách MZCR).

Pravidla pro cestu ze země s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy neplatí například pro tranzit pozemní cestou do 12 hodin, cesty do a z ČR do 12 hodin a cesta do a z ČR ze/do sousedních států do 24 hodin, pravidla pro letecký tranzit naleznete v ŽS Letiště (pokud jde o cesty ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy, musí se jednat o cesty z nezbytných důvodů uvedených v ŽS Turistika v ČR), pracovníky mezinárodní dopravy (s potvrzením), děti mladší 6 let a nezletilí jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování opatření (ty však musí po návratu na 5 dní do karantény), přeshraniční pracovníky a studenty (s potvrzením pracovníka nebo studenta) a pro návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který pracuje v sousedním státě. Výjimku mají děti od 6 do 12 let cestující ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy. Ty musejí pouze před cestou vyplnit příjezdový formulář, do 5 dnů od příjezdu podstoupit RT-PCR test a do obdržení negativního výsledku setrvat v samoizolaci. Další výjimky naleznete v aktuálním opatření.

Prostudujte si před cestou obecná pravidla pro nošení ochranných prostředků ve vnitřních prostorechvenku.

Pokud se u vás po vstupu do ČR objeví jakékoli příznaky infekčního onemocnění, informujte svého, případně jakéhokoli praktického lékaře. 

Doporučujeme také zkontrolovat podmínky ubytování, či vstupu do jednotlivých provozoven.

V případě pochybností nebo dotazů se, prosím, obracejte telefonicky na Ministerstvo vnitra ČR: +420 974 801 801. (Po – Čt: 8:00 - 16:00 a Pá: 8:00 - 12:00). Nebo e-mailem: cestovani.covid19@mvcr.czTelefonická i emailová infolinka poskytuje informace v českém i anglickém jazyce.