Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

Možnosti a povinnosti cizinců při vstupu do ČRV noci z 27. na 28. 7. 2021 dojde k úpravám v příjezdovém formuláři. Největší změnou bude přidání rodného čísla. které je pro občany ČR povinné - položku bude možné zadávat bez i s lomítkem.

Manuál pro vyplnění příjezdového formuláře.

Pravidla a doporučení

Možnost přicestování do ČR je omezena a omezení se mohou lišit pro jednotlivé země, z kterých cestujete. Jde o míru rizika nákazy u jednotlivých zemí.

Pokud disponujete certifikátem v angličtině o provedeném očkování proti onemocnění covid-19 (nejméně 22 dní po první dávce), který vám vydal nějaký členský stát EU, můžete v ČR bez omezení využívat služby jako například restaurace, ubytování nebo kadeřnictví, pro které platí pravidlo O-N-T. Uznávány jsou i certifikáty o dokončeném očkování občanů ČR nebo EU, kteří mají na území ČR přechodný nebo trvalý pobyt, které proběhlo ve třetí zemi vakcíno, která byla schválena Evropskou lékovou agenturou. Vzory národních certifikátů naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví

Od 27.7.2021 mají mobilní operátoři povinnost na všechna telefonní čísla, která se nacházela v zahraničí a přihlásila se do české sítě operátorů, poslat SMS s informací o povinnosti vyplnit při příjezdu do ČR příjezdový formulář. Operátoři musejí uchovat informace o telefonním čísle a době zaslání SMS po dobu platnosti mimořádného opatření a následně je vymazat.

Pravidla vstupu

V současnosti platí tato pravidla vstupu do ČR:

Pokud jste v posledních 14 dnech déle než 12 hodin pobývali v zemi s extrémním rizikem výskytu onemocnění covid-19, naleznete podmínky vstupu do ČR v ŽS Podmínky cestování do zemí s novými mutacemi.

Pro cesty z ostatních zemí platí:

Cesta ze zemí s nízkým rizikem nákazy (zelená barva):

1. Před vstupem do ČR vyplnit Příjezdový formulář.

2. Před vstupem do ČR či nejpozději do 5 dní po vstupu do ČR podstoupit antigenní či RT-PCR test.

Cesta ze zemí se středním rizikem nákazy (oranžové):

1. Před vstupem do ČR vyplnit Příjezdový formulář.

2. Před vstupem do ČR či nejpozději do 5 dní po vstupu do ČR podstoupit antigenní či RT-PCR test.

Cesta ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červené):

1. Před vstupem do ČR vyplnit Příjezdový formulář.

2.  V případě cesty do ČR občanů a rezidentů ČR veřejnou dopravou (např. letadlem, vlakem, autobusem) musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR). Potvrzení o testu může být v papírové i elektronické podobě a využít můžete tento formulář potvrzení o výsledku PCR testu. Je možné podstoupení testu prokazovat také digitálním COVID certifikátem EU.

3. Při cestě individuální dopravou nemusí občané a rezidenti ČR podstupovat test před cestou vůbec.

4. Všichni ostatní, kteří nejsou občany nebo rezidenty ČR musejí nejvýše 72 hodin před cestou podstoupit RT-PCR test. Je možné podstoupení testu prokazovat také digitálním COVID certifikátem EU.

5. Pro všechny platí povinnost se nejdříve 5 a nejpozději 14 dnů od příjezdu do ČR podrobit RT-PCR testu. Do výsledku testu je potřeba setrvat v karanténě.

Cesta ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená):

1. Před vstupem do ČR vyplnit Příjezdový formulář.

2.  V případě cesty do ČR občanů a rezidentů ČR veřejnou dopravou (např. letadlem, vlakem, autobusem) musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR). Potvrzení o testu může být v papírové i elektronické podobě a využít můžete tento formulář potvrzení o výsledku PCR testu. Je možné podstoupení testu prokazovat také digitálním COVID certifikátem EU.

3. Při cestě individuální dopravou nemusí občané a rezidenti ČR podstupovat test před cestou vůbec.

4. Všichni ostatní, kteří nejsou občany nebo rezidenty ČR musejí nejvýše 72 hodin před cestou podstoupit RT-PCR test. Je možné podstoupení testu prokazovat také digitálním COVID certifikátem EU.

5. Pro všechny platí povinnost se nejdříve 5nejpozději 14 dnů od příjezdu do ČR podrobit RT-PCR testu. Do výsledku testu je potřeba setrvat v karanténě.

Pro občany ČR a cizinci s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou a občany EU+ a cizince s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU+ najdete podrobné podmínky ve schématu Ministerstva vnitra. Podrobněji rozepsané podmínky naleznete v tabulce Ministerstva vnitra.

Pro občany třetích zemí, kteří nemají vydané pobytové oprávnění Českou republikou nebo nemají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v jiné zemi EU+
a občany třetích zemí, kteří mají vydané krátkodobé vízum Českou republikou před 11. 5. 2020 a kteří mají vydané krátkodobé nebo dlouhodobé vízum v jiné zemi EU+ platí toto schéma. Podrobněji rozepsané podmínky naleznete v tabulce Ministerstva vnitra.

Výjimky

Z těchto podmínek existují výjimky.

Při cestě ze všech zemí mají výjimku z podstoupení testu i karantény (platí pro ně pouze povinnost vyplnit příjezdový formulář) ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19 (nutnost prokázat potvrzením od lékaře ze země EU+, kde proběhla izolace nebo digitálním COVID certifikátem EU) a ti kteří jsou naočkováni v zemi EU+ a kompletní vakcinace (v případě dvoudávkového schématu od druhé dávky) uběhlo alespoň 14 dnů (nutnost dokázat národním certifikátem, vzory národních očkovacích certifikátů naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví nebo digitálním COVID certifikátem EU).

Pravidla pro cestu ze země s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy neplatí například pro tranzit do 12 hodin (pokud necestujete ze země s extrémním rizikem nákazy), cesty do a z ČR do 12 hodincesta do a z ČR ze/do sousedních států do 24 hodin (pokud nejde o zemi s velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy), pracovníky mezinárodní dopravy (s potvrzením), děti mladší 6 let a nezletilí jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování opatření (ty však musí po návratu na 5 dní do karantény), přeshraniční pracovníky a studenty (s potvrzením pracovníka nebo studenta) a pro návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který pracuje v sousedním státě. Další výjimky naleznete v aktuálním opatření.

Prostudujte si před cestou obecná pravidla pro nošení ochranných prostředků ve vnitřních prostorechvenku.

Až na určité výjimky mají zakázaný vstup všichni občané zemí s extrémním rizikem výskytu onemocnění covid-19, kteří v této zemi pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech a cizinci, kteří v těchto zemích pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech.

Pokud se u vás po vstupu do ČR objeví jakékoli příznaky infekčního onemocnění, informujte svého, případně jakéhokoli praktického lékaře. 

Doporučujeme také zkontrolovat podmínky ubytování, či vstupu do jednotlivých provozoven.

V případě pochybností nebo dotazů se, prosím, obracejte telefonicky na Ministerstvo vnitra ČR: +420 974 801 801. (Po – Čt: 8:00 - 16:00 a Pá: 8:00 - 12:00). Nebo e-mailem: cestovani.covid19@mvcr.czTelefonická i emailová infolinka poskytuje informace v českém i anglickém jazyce.