Přejít k hlavnímu obsahu

Partneři Čechů a občanů EU žijících v ČRPravidla

Pravidla vstupu a návratu do ČR pro občany a rezidenty ČR platí také pro rodinné příslušníky (manželé, registrovaní partneři, druh/družka) občana ČR a EU+, kteří jsou držiteli povolení k přechodnému pobytu v EU+ (nutnost doložit rodinný vztah např. oddací list, doklad o uzavření registrovaného partnerství). Najdete je přehledně ve schématu Ministerstva vnitra.

Pravidla pro vstup do ČR nemusí splňovat ten, kdo minimálně jednou týdně překračuje hranice do/z sousedního státu, aby tam navštívil svého manžela/manželku, registrovaného partnera/partnerku, který tam pracuje či studuje.

Omezení vstupu občanům třetích zemí, které se nevyskytují na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy do České republiky se nevztahuje na cizince, kteří jsou rodinní příslušníci (manželé, registrovaní partneři) občanů ČR nebo občanů EU s bydlištěm na území ČR. Zákaz se také nevztahuje na ty cizince, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR nebo s občanem EU s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů v ČR (musejí mít trvalý partnerský vztah, založený především na společném soužití). Tito cizinci mohou přicestovat do ČR, a to na základě potvrzení, které vystaví Ministerstvo zahraničních věcí. Zároveň musí podstoupit před cestou do ČR patřičný test. Jaký test to je, naleznete v ŽS Možnosti a povinnosti cizinců při vstupu do ČR. Pokud osoba, která může podle opatření do ČR vstoupit cestuje s nezletilým dítětem, může i toto dítě do ČR vstoupit, pokud splňuje všechny podmínky (například dítě do 12 let má výjimku ze všech opatření, další informace naleznete v ŽS Možnosti a povinnosti cizinců při vstupu do ČR). 

Další informace o potvrzení partnerského vztahu naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. A podrobnější informace k podmínkám vstupu do země na stránkách Ministerstva vnitra, které jsou dostupné i v angličtině.