Přejít k hlavnímu obsahu

Přeshraniční pracovníci, obchodní a pracovní cesty do ČRPravidla a doporučení

Přeshraniční pracovníci mohou vstupovat do ČR bez jakýchkoliv podmínek, pokud pravidelně překračují státní hranice mezi Českou republikou a sousedním státem, a to alespoň 1x týdně tam a zpět za účelem výkonu práce na území ČR nebo na území sousedního státu ČR. Více informací

Do České republiky je umožněno občanům ČR, EU a cizincům s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU vstoupit bez jakýchkoli podmínek i z důvodu cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, pokud takový pobyt nepřesáhne stanovenou lhůtu 12 hodin (pokud jde o sousední země je lhůta 24 hodin). Prostudujte si před cestou obecná pravidla pro nošení ochranných prostředků ve vnitřních prostorechvenku.

Pokud cesta z pracovních důvodů přesáhne lhůtu 12 (24) hodin, platí pro přijíždějícího všechna aktuální pravidla.

Řidiči mezinárodní dopravy mají výjimku z povinnosti elektronické registrace, testů i karantény.

Řidičům nákladní dopravy byla udělena výjimka z předchozího objednání na antigenní testy na odběrových místech. Ti, kteří se na odběrovém místě prokáží řidičským průkazem s vyznačeným kódem „95“ na zadní straně, průkazem profesní způsobilosti nebo kartou řidiče, mohou podstoupit antigenní test bez objednání. Více informací naleznete v pokynech k výjimce testování

Pracovníci servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu České republiky mají také jisté úlevy z pravidel vstupu. Podrobnosti naleznete v aktuálním opatření.

Zaměstnavatel, který přijal cizince z pracovních důvodů, má povinnost mu zajistit ubytování po celou dobu pobytu na území České republiky, zdravotní péči po celou dobu pobytu a její úhradu a návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu. 

Veškeré informace k podmínkám vstupu do České republiky najdete na stránkách Ministerstva vnitra, které jsou dostupné i v angličtině

Doporučujeme také zkontrolovat podmínky ubytování.

V případě pochybností nebo dotazů se, prosím, obracejte telefonicky na Ministerstvo vnitra ČR: +420 974 801 801. (Po – Čt: 8:00 - 16:00 a Pá: 8:00 - 12:00). Nebo e-mailem. Telefonická i emailová infolinka poskytuje informace v českém i anglickém jazyce.