Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

Studování v ČRPravidla a doporučení

Cizinci, kteří mají uděleno příslušné pobytové oprávnění a jsou přijati ke studiu, mohou do České republiky přicestovat.

Studenti, kteří strávili více než 12 hodiny (v případě sousedních zemí je to 24 hodin), mají povinnost před vstupem do školy prokázat podstoupení testu nebo prokázat, že se na ně vztahuje výjimka. Do té doby nesmí do školy vstoupit. To neplatí pro osoby, které v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19 a ty, které jsou naočkovány v zemi EU+ a od kompletní vakcinace uběhlo alespoň 14 dnů. Pokud cestujete ze zemí s nízkým nebo středním rizikem nákazy a test můžete podstoupit a podstoupíte až po příjezdu do ČR, můžete do doby výsledku testu do školy, ale musíte po celou dobu nosit výhradně respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95). Můžete využít tento formulář potvrzení o výsledku PCR testu nebo formulář potvrzení o výsledku antigenního testu).

Pro přesná pravidla pro vstup do ČR najdete v této Životní situaci, využít můžete také rozcestník Ministerstva zahraničních věcí.

Student a žák by také měl informovat školu, pokud jede na více než 12 hodin (pokud jde o zemi sousední, tak 24 hodin)  do země s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy.

Přeshraniční studenti a žáci, kteří překračují hranici do ČR minimálně 1krát týdně, nemají povinnost elektronické registrace, testů ani karantény.

Studenti ze všech zemí (včetně těch s extrémním rizikem nákazy) mohou žádat o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty za účelem studia na vysoké škole v ČR a následně za splnění všech podmínek do ČR přicestovat.

Student, který v této mimořádné době přijíždí, by měl zkontrolovat veškerá mimořádná opatření týkající se ubytování/kolejí a fungování univerzity.

Škola, která přijala cizince ze vzdělávacích důvodů, má povinnost mu zajistit ubytování po celou dobu pobytu na území České republiky, zdravotní péči po celou dobu pobytu a její úhradu a návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu. 

Veškeré informace k podmínkám vstupu do České republiky najdete na stránkách Ministerstva vnitra. Přehled je dostupný i v angličtině.

V případě pochybností nebo dotazů se, prosím, obracejte telefonicky na Ministerstvo vnitra ČR: +420 974 801 801. (Po – Čt: 8:00 - 16:00 a Pá: 8:00 - 12:00). Nebo e-mailem: cestovani.covid19@mvcr.cz. Telefonická i emailová infolinka poskytuje informace v českém i anglickém jazyce.


Související opatření