Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

Turistika v ČRPravidla a doporučení

Občané ČR, cizinci s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou, občané EU+ a cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU+ mohou do ČR vstoupit z jakéhokoli důvodu, tedy i za účelem turistiky. Za jakých podmínek toto platí nalezete v ŽS Možnosti a povinnosti cizinců při vstupu do ČR.

Ostatním cizincům (občané třetích zemí, kteří nemají vydané pobytové oprávnění Českou republikou nebo nemají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v jiné zemi EU+ a občané třetích zemí, kteří mají vydané krátkodobé vízum Českou republikou před 11. 5. 2020 a kteří mají vydané krátkodobé nebo dlouhodobé vízum v jiné zemi EU+) je zakázáno přicestovat do ČR z jiných než nezbytných důvodů. Těmito důvody jsou nezbytně nutné obstarávání základních životních potřeb, zajištění péče o děti; nezbytně nutné zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, akutní cesty do zdravotnických zařízení; cesty do zařízení sociálních služeb; cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí a účast na pohřbu. Cesty za účelem turistiky tedy povolené nejsou. Další informace naleznete v aktuálním opatření.


Související opatření