Přejít k hlavnímu obsahu

Turistika v ČRPravidla a doporučení

Občané ČR, cizinci s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou, občané EU+ a cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU+ mohou do ČR vstoupit z jakéhokoli důvodu, tedy i za účelem turistiky. Za jakých podmínek toto platí nalezete v ŽS Možnosti a povinnosti cizinců při vstupu do ČR.

Ostatním cizincům (občané třetích zemí, kteří nemají vydané pobytové oprávnění Českou republikou nebo nemají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v jiné zemi EU+ a občané třetích zemí, kteří mají vydané krátkodobé vízum Českou republikou před 11. 5. 2020 a kteří mají vydané krátkodobé nebo dlouhodobé vízum v jiné zemi EU+) je zakázáno přicestovat do ČR z jiných než nezbytných důvodů. Těmito důvody jsou nezbytně nutné obstarávání základních životních potřeb, zajištění péče o děti; nezbytně nutné zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, akutní cesty do zdravotnických zařízení; cesty do zařízení sociálních služeb; cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí a účast na pohřbu. Cesty za účelem turistiky tedy povolené nejsou.

Z jakéhokoli důvodu, tedy i za účelem turistiky, mohou přicestovat tito občané třetích zemí: 1. občané, kteří bezprostředně před vstupem na území České republiky pobývali nejméně 14 dní v zemi s nízkým rizikem nákazy a nepobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států s jiným než nízkým rizikem nákazy, 2. občané, kteří v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19 (nutnost prokázat digitálním certifikátem EU COVID nebo certifikátem vydaným oprávněným subjektem ve třetí zemi, kterou schválilo nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID - seznam zemí je zveřejněn na stránkách MZCR). Platnost tohoto certifikátu musí být delší než je doba pobytu. 3. A ti, kteří prošli kompletním očkováním a od jeho ukončení uplynulo minimálně 14 dní (podrobnosti o uznávání naočkování naleznete v ŽS Možnosti a povinnosti cizinců při vstupu do ČR). Pokud osoba, která může podle opatření do ČR vstoupit cestuje s nezletilým dítětem, může i toto dítě do ČR vstoupit, pokud splňuje všechny podmínky (například dítě do 6 let má výjimku ze všech opatření, další informace naleznete v ŽS Možnosti a povinnosti cizinců při vstupu do ČR).

Další informace a výjimky ze zákazu přicestovat naleznete v aktuálním opatření.