card_travelVízaVízové služby a kontakty

Cizincům je zakázáno přicestovat do ČR z jiných než nezbytných důvodů. Mezi nezbytné důvody patří cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti, cesta zpět do místa svého bydliště, nezbytná cesta za rodinou nebo osobami blízkými, zajištění péče o děti nebo zvířata, nezbytné cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, účast na pohřbu, účast na vzdělávání včetně praxí a zkoušek. Další informace naleznete v aktuálním opatřeníOd 1.3.2021 je z povolených důvodů k přicestování vyjmuta nezbytná cesta za rodinou nebo osobami blízkými. Povolený důvod je zajištění péče o děti, osoby příbuzné nebo zvířata.

Cizincům je zakázán vstup na území ČR za účelem turistiky a rekreace.

Na zastupitelských úřadech ve třetích zemích není možné přijímat žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty. Z tohoto zákazu existují výjimky, které naleznete v aktuálním opatření.

Otevřené konzuláty, rozsah vízových služeb a další příbuzné informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Přehled, kdo aktuálně smí nebo nesmí navštívit ČR, naleznete na webu Ministerstva vnitra (přehled v angičtině).

Vízový odbor Ministerstva vnitra ČR můžete také kontaktovat e-mailem: vo@mzv.cz.


Související opatření