Přejít k hlavnímu obsahu

VízaVízové služby a kontakty

Občané ČR, cizinci s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou, občané EU+ a cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU+ mohou do ČR vstoupit z jakéhokoli důvodu, tedy i za účelem turistiky. Za jakých podmínek toto platí nalezete v ŽS Možnosti a povinnosti cizinců při vstupu do ČR.

Z jakých důvodů mohou přicestovat ostatní cizinci naleznete v ŽS Turistika v ČR.

Na zastupitelských úřadech ve třetích zemích, lze žádat pouze o tato víza a přechodné a trvalé pobyty: jakékoli žádosti v zemích, které jsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, žádosti osob, které jsou držiteli národního certifikátu o provedeném očkování (jaké certifikáty se uznávají naleznete v ŽS Možnosti a povinnosti cizinců při vstupu do ČR), žádosti osob, které v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19 (nutnost prokázat digitálním certifikátem EU COVID nebo certifikátem vydaným oprávněným subjektem ve třetí zemi, kterou schválilo nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID - seznam zemí je zveřejněn na stránkách MZCR). Platnost tohoto certifikátu musí být delší než platnost krátkodobého víza. Dále je možné žádat o dlouhodobé nebo trvalé pobyty, dlouhodobá víza a určitá krátkodobá víza. Další typy žádostí, které je možné podávat naleznete v aktuálním opatření.  

Žádosti o víza a pobyty, které jsou podány v zemích, jejichž opatření to nepovolují musejí být, až na určité výjimky přerušeny. 

Otevřené konzuláty, rozsah vízových služeb a další příbuzné informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Přehled, kdo aktuálně smí nebo nesmí navštívit ČR, naleznete na webu Ministerstva vnitra (přehled v angičtině).

Vízový odbor Ministerstva vnitra ČR můžete také kontaktovat e-mailem: vo@mzv.cz.