Přejít k hlavnímu obsahu

KolejePravidla a doporučení

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace je nyní zakázáno poskytovat ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žákům a studentům, kteří mají na území České republiky jiné bydliště. To platí i pro studenty VŠ.

Z toho existují výjimky. Žáci a studenti, kteří pobývají na internátech a kolejích a účastní se prezenční nebo praktiké výuky, mohou pobývat ve školských ubytovacích zařízeních. Výjimku mají také např. studenti účastnící se praktické výuky zdravotnických a pedagogických oborů nebo studenti, kterým byla nařízena pracovní povinnost

Na kolejích mohou nadále pobývat také studenti doktorských oborů, kteří se účastní prezenční výuky.

Mám bydliště na koleji

Na kolejích mohou zůstat žáci a studenti, kteří nemají na území ČR jiné bydliště. Bydliště je takové místo, kde máte úmysl žít trvale, tedy místo, kde se cítíte být doma. Pokud doložíte prohlášením, že doma se cítíte být na koleji a ne na jiném místě, můžete zde nadále zůstat.

Pokud na koleji zůstanete, dodržujte zvýšená hygienická opatření (pravidlo 3R: roušky – ruce – rozestupy).

Ministerstvo školství ale prosí, pokud je to možné, aby se studenti a žáci vrátili domů, a omezili tak své sociální kontakty. Vysoké školy o detailech provozu kolejí rozhodují samostatně. V případě otázek se proto obracejte přímo na provozovatele kolejí.

Pokud vám v souvislosti s tímto opatřením hrozí tíživá sociální situace, obraťte se na vaši školu, neboť VŠ mohou svým studentům přiznat sociální stipendium. Finanční podporu nabízí i Ministerstvo práce a sociálních věcí.


Související opatření