Přejít k hlavnímu obsahu

Dobrovolnictví v nemocnicích a sociálních službáchTato Životní situace je archivována. Text níže nemusí být aktuální.

V současné nelehké době je každá snaha pomoci vítána. Každý, kdo chce dobrovolně věnovat část svého času, energie nebo schopností ve prospěch druhých, velmi pomůže našemu zdravotnickému a sociálnímu systému. Pomoct lze několika způsoby.

Prvně je potřeba zmínit zákon o dobrovolnické službě (zákon č. 198/2002 Sb.), který je v gesci Ministerstva vnitra a který definuje právní rámec tzv. dobrovolnických programů v ČR. Tímto zákonem se řídí ty organizace, kterým byla ze strany Ministerstva vnitra udělena akreditace v oblasti dobrovolnické služby. V zákoně je mimo jiné stanovena definice, rozsah a formy dobrovolnické služby, vymezuje práva a povinnosti organizací, které dobrovolníky na jejich činnost připravují (vysílající organizace) a organizací, ve kterých dobrovolníci svou činnost vykonávají (přijímací organizace). Upraveno je také, co se za dobrovolnickou činnost považuje, podmínky, které musí dobrovolník splňovat atd. Veškeré informace lze najít na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky.  

Za současné situace jsou dobrovolníci zapotřebí zvláště v sektoru zdravotnictví. Většina nemocnic, které jsou postiženy pandemií nemoci covid-19, trpí nedostatkem personálu. Pokud máte zájem pomoci, informujte se v nejbližší nemocnici. Další možností je vyplnění formuláře na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, kde vás po odeslání formuláře kontaktuje samotná instituce, která bude mít o vaše služby zájem. Péči o nemocné se věnuje také Český červený kříž, který dokonce pořádá kurz věnující se modernímu ošetřovatelství v praxi. Veškeré informace lze najít na stránkách Českého červeného kříže.

Neméně dobrovolníků je potřeba v sociálních službách. O dobrovolnictví v sociálních službách si můžete více přečíst na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Seznam všech akreditovaných sociálních zařízení můžete najít v registru poskytovatelů sociálních služeb. Pokud byste chtěli pomoci, vyhledejte si v registru poskytovatele a neváhejte ho kontaktovat.