Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

MaďarskoVstup na území

Osoby, které cestují pozemní cestou (i občané ČR) ze Slovenska, Rakouska, Chorvatska, Slovinska, Srbska nebo Rumunska, mohou vstoupit na území Maďarska bez omezení, tj. bez povinnosti doložit bezinfekčnost (certifikát o provedeném očkování nebo prodělané nemoci).

Pro cestující letecky z celého světa, nebo pozemní cestou z Ukrajiny, nadále platí zákaz vstupu na území Maďarska s výjimkou osob očkovaných a osob s prodělaným onemocněním COVID-19 nebo osob s PCR testem ne starším 72 hodin, které se prokáží patřičnými certifikáty. Výjimku mají děti do 18 let cestující společně pod dohledem chráněné osoby (s rodiči, prarodiči).

Očkované osoby

Uznává se očkování ihned po první dávce. Je možné se prokázat: Certifikátem o provedeném očkování nebo Potvrzením o provedeném očkování, novým Certifikátem o provedené vakcinaci.

Testované osoby

Uznává se EU COVID certifikát o negativním PCR testu ne starším než 72 hodin.

Osoby s prodělaným covidem

Osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu COVID19 a prokáží se patřičným Certifikátem o prodělané nemoci.

Děti

Výjimku z doložení bezinfekčnosti mají děti do 18 let cestující společně pod dohledem chráněné osoby (s rodiči, prarodiči).

Příjezdový formulář

Není požadován.

Podmínky na místě

Od 3. 7. 2021 jsou všichni povinni, s výjimkou nezletilých osob mladších šesti let, nosit roušky pouze v sociálních a zdravotních zařízeních.

Vstup do hotelů, restaurací a lázní je bez omezení.

Nadále platí omezení pro sportovní události, noční kluby a festivaly, kam je možný vstup pouze pro osoby s potvrzením o bezinfekčnosti (s certifikátem o provedeném očkování, prodělané nemoci nebo o negativním PCR testu ne starším 72 hodin).

Postup při nákaze onemocněním COVID-19

V případě onemocnění je třeba řídit se pokyny místních orgánů, až 10 denní karanténa uvalená na osoby, které byly v kontaktu s covid pozitivní osobou a průběžný monitoring setrvání v domácí karanténě prostřednictvím speciální mobilní aplikace.

Tranzit

Občan ČR může projíždět Maďarskem bez omezení, pokud se nejedná o tranzit z letiště nebo z a do Ukrajiny. V případě cesty na Ukrajinu občan ČR musí mít platné cestovní doklady (platný OP nebo pas). Při vstupu do Maďarska může být provedena zdravotní kontrola a v případě příznaků nákazy nebude cestující na maďarské území vpuštěn. Při tranzitu je nutno dodržet určité podmínky – rychlý průjezd (opustit Maďarsko do 24 hodin), vyhrazené hraniční přechody, trasy a odpočívadla (viz mapa na stránkách maďarské policie).

Tranzit z letiště - v případě, že občan ČR nemá certifikát o bezinfekčnosti - je možný pouze tranzitním koridorem, t.j. autem. Rodinní příslušníci nebo známí mohou cestujícího dovézt nebo vyzvednout z letiště. Upozorňujeme ale na to, že letecké společnosti mohou odmítnout vstup občanů ČR na palubu letadla směřujícího do Budapešti.

Užitečné kontakty

Velvyslanectví ČR v Budapešti:

Telefon: +36 1 462 50 11, konzulární oddělení +36 1 462 50 14, nebo +36 1 462 50 26,

email: consulate_budapest@mzv.cz,

Podrobné informace: aktuální informace o opatřeních v souvislosti se šířením koronaviru (COVID-19) | Velvyslanectví České republiky v Budapešti (mzv.cz)

 

Návrat do ČR

Od 9.7.2021 došlo ke změně pravidel při návratu do ČR pro:

  • očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,

  • děti do dovršení věku 6 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,

  • ostatní osoby s povinností testů, případně samoizolace.

Detaily opatření na webu Pravidla návratu do ČR.

 

 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).