Přejít k hlavnímu obsahu

NěmeckoVstup na území

Od 1. 8. 2021 musí všechny osoby, které dovršily 12 let věku, cestující z České republiky při vstupu do Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit při případné kontrole při vstupu na území Německa potvrzení o negativním výsledku testu,  nebo potvrzení o dokončeném očkování, nebo o prodělané infekci SARS-Cov-2.

Očkované osoby

Německo uznává doklad o ukončeném očkování (tj. min. 14 dní po podání poslední dávky). Očkování musí být provedeno očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson). Potvrzení může být vyžadováno pro přístup ke službám, viz níže.

Testované osoby

Uznává se lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená. Testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem  a doklad o něm musí být v německém, anglickém, španělském, italském či francouzském jazyce, doklad je třeba uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu.

Osoby s prodělaným covidem

Uznává se potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2, přičemž doklad musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a musí se opírat o pozitivní PCR test, od jehož provedení uplynulo min. 28 dní a max. 6 měsíců.

Děti

Děti do 12 let věku nemusí při cestě do Německa dokládat potvrzení o bezinfekčnosti. Nicméně potvrzení o bezinfekčnosti může být vyžadováno pro přístup ke službám uvnitř Německa, viz níže.

Příjezdový formulář

Česká republika není na německém seznamu rizikových zemí, registrace pro cestující, kteří pobývali v posledních 10 dnech na území České republiky, není povinná.

Povinná digitální registrace příjezdu do Německa na adrese: https://www.einreiseanmeldung.de platí pouze pro cestující z vysoce rizikových oblastí nebo z rizikových oblastí s nebezpečnou mutací viru.

Podmínky na místě

Protipandemická opatření jsou v gesci jednotlivých spolkových zemí (např. pravidla pro nošení roušek/FFP2 respirátorů), které s ohledem na vývoj infekce přijímají svá vlastní nařízení. Rozcestník s podrobnými informacemi 16 spolkových zemí je k nalezení zde.

Obecně platí v Německu povinnost nošení roušek ve všech uzavřených prostorách. Povinnost nošení roušek platí v některých případech i ve venkovních prostorách jako např. na všech místech, kde se shlukují lidé, na trzích, na zastávkách MHD, při venkovních kulturních akcích apod.

V případě ubytování v hotelu doporučujeme kontaktovat daný hotel předem a zjistit aktuální požadavky na předložení potvrzení o testu nebo očkování nebo o prodělání nemoci SARS-CoV-2 (dále jen potvrzení). V případě venkovní gastronomie není vyžadováno potvrzení, nicméně v případě vnitřní gastronomie může být potvrzení vyžadováno. V případě, že je v některých okresech Německa situace z epidemiologického hlediska horší, může místní samospráva přijmout dodatečná opatření. Taktéž ostrovy v Severním nebo Baltském moři mohou přijímat někdy dodatečná opatření s cílem regulovat počty turistů s ohledem na SARS-CoV-2, o kterých je třeba se informovat na místě.

Bavorsko: Aktuální podmínky pro cestování z Česka do Bavorska | Generální konzulát České republiky v Mnichově (mzv.cz)

Sasko: Pravidla příjezdu z ČR do Německa | Generální konzulát České republiky Drážďany (mzv.cz)

Postup při nákaze covidem

V případě, že je cestující dán německými úřady do karantény, musí se řídit pokyny místně příslušného úřadu (Gesundheitsamt). Náklady na karanténu si musí hradit dotyčný cestující sám (např. ubytování v hotelu, strava po dobu karantény apod.) za předpokladu, že nebude lékařem diagnostikována nemoc. Karanténu lze ukončit v souladu s pokyny místně příslušného úřadu (Gesundheitsamt), přičemž v případě nebezpečných mutací viru může karanténa trvat až 14 dní. Za normálních okolností lze karanténu ukončit po 5 dnech na základě negativního výsledku testu a rozhodnutí místně příslušného úřadu.

Tranzit

Pro průjezd nebo letecký tranzit přes Německo potřebují mít cestující potvrzení o bezinfekčnosti (tj. buď test nebo potvrzení o ukončeném očkování nebo o prodělané nemoci).
Osoby, které přijíždí/přilétají z nerizikové země (včetně ČR), nemusí mít registraci. Osoby, které přilétají z vysoce rizikové země, nemusí mít registraci, jestliže Německem pouze projíždějí bez zbytečných odkladů (tranzitují).

Užitečné kontakty

  • Velvyslanectví Berlín, konzulární úsek, Wilhelmstrasse 44, 10117 Berlin

KONZULÁRNÍ působnost pro Braniborsko, Mecklenburg-Vorpommern, Dolní Sasko, ŠlesvickoHolštýnsko, Berlín, Hamburk, Brémy, Hesensko a Severní Porýní-Vestfálsko

Tel.: +4930/226380,

  • Sasko: Generální konzulát České republiky, Erna-Berger-Str. 1, D 01097 Drážďany,

Působnost úřadu: konzulární pro spolkové země Sasko, Durynsko, Sasko-Anhaltsko.

Tel.: (0049-351) 65 56 711,

nouzová linka: 0049171/7672601.

  • Bavorsko: Generální konzulát České republiky, Libellenstr. 1, 80939 München

Působnost úřadu: Bavorsko, Bádensko-Virtembersko, Sársko a Porýní-Falc

0049 89 / 9583 72 32, nebo 0049 89 / 9583 72 43,

nouzová linka: 0049 172 812 14 84.

Podrobné informace: Pravidla pro vstup do Německa z ČR s ohledem na opatření přijatá vůči SARS-CoV-2 | Velvyslanectví České republiky v Berlíně (mzv.cz)

Návrat do ČR

Od 31.7.2021 došlo ke změně pravidel při návratu do ČR pro:

  • očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,
  • děti do dovršení věku 6 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,
  • děti od 6 do dovršení 12 let věku bez povinnosti testů před návratem, ale s povinností vyplnit příjezdový formulář a podrobit se testu do 5 dní po návratu, platí pouze v případě návratu do ČR ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy, kategorie zemí dle míry rizika naleznete zde: Pravidla návratu do ČR | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)
  • ostatní osoby s povinností příjezdového formuláře, testů, případně samoizolace.

Detaily opatření na webu Pravidla návratu do ČR.

 

 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).


Mohlo by vás ještě zajímat

  • Při cestování je důležitý cestovní doklad! Nepotřebujete ho vyměnit? Podívejte se do návodu Gov.cz, jak si nechat cestovní pas vyměnit již za 5 dnů. 
  • Blíží se volby a vy budete na dovolené v zahraničí. Zjistěte, jak volit ze zahraničí, ať tuto událost nezmeškáte.