Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

NěmeckoPřipravujeme podrobnosti: Od 1. 8. 2021 musí všechny osoby, které dovršily 12 let přijíždějící z ČR při vstupu do Německa předložit potvrzení o bezinfekčnosti, tj. dokončené očkování (14 dní po druhé dávce), prodělání nemoci COVID-19 (tj. od 28. do 180. dne od onemocnění) nebo negativní výsledek testu (PCR ne starší než 72 hod.; antigen ne starší než 48 hod. od odběru).

Vstup na území

S platností od 6. 6. 2021 se Česká republika nenachází na německém seznamu rizikových zemí. Pro cesty do Německa tak již není nutné splnit podmínku testu, karantény nebo registrace s výjimkou letecké přepravy.

Očkované osoby

Německo uznává doklad o ukončeném očkování (tj. min. 14 dní po podání poslední dávky). Očkování musí být provedeno očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson). Potvrzení může být vyžadováno pro přístup ke službám, viz níže.

Testované osoby

Pro přístup ke službám může být vyžadováno potvrzení o testu na SARS-CoV-2, viz níže.

Osoby s prodělaným covidem

Potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2 může být vyžadováno pro přístup ke službám. Musí se opírat o PCR test, od jehož provedení uplynulo min. 28 dní a max. 6 měsíců.

Děti

Mladší 6 let mohou mít výjimku z prokázání bezinfekčnosti pro přístup ke službám, více viz níže.

Příjezdový formulář

Je vyžadován pouze při leteckém tranzitu.

Podmínky na místě

Protipandemická opatření jsou v gesci jednotlivých spolkových zemí (např. pravidla pro nošení roušek/FFP2 respirátorů), které s ohledem na vývoj infekce přijímají svá vlastní nařízení. Rozcestník s podrobnými informacemi 16 spolkových zemí je k nalezení zde.

Obecně platí v Německu povinnost nošení roušek ve všech uzavřených prostorách. Povinnost nošení roušek platí v některých případech i ve venkovních prostorách jako např. na všech místech, kde se shlukují lidé, na trzích, na zastávkách MHD, při venkovních kulturních akcích apod.

V případě ubytování v hotelu doporučujeme kontaktovat daný hotel předem a zjistit aktuální požadavky na předložení potvrzení o testu nebo očkování nebo o prodělání nemoci SARS-CoV-2 (dále jen potvrzení). V případě venkovní gastronomie není vyžadováno potvrzení, nicméně v případě vnitřní gastronomie může být potvrzení vyžadováno. V případě, že je v některých okresech Německa situace z epidemiologického hlediska horší, může místní samospráva přijmout dodatečná opatření. Taktéž ostrovy v Severním nebo Baltském moři mohou přijímat někdy dodatečná opatření s cílem regulovat počty turistů s ohledem na SARS-CoV-2, o kterých je třeba se informovat na místě.

Bavorsko: Aktuální podmínky pro cestování z Česka do Bavorska | Generální konzulát České republiky v Mnichově (mzv.cz)

Sasko: Pravidla příjezdu z ČR do Německa | Generální konzulát České republiky Drážďany (mzv.cz)

Postup při nákaze covidem

V případě, že je cestující dán německými úřady do karantény, musí se řídit pokyny místně příslušného úřadu (Gesundheitsamt). Náklady na karanténu si musí hradit dotyčný cestující sám (např. ubytování v hotelu, strava po dobu karantény apod.) za předpokladu, že nebude lékařem diagnostikována nemoc. Karanténu lze ukončit v souladu s pokyny místně příslušného úřadu (Gesundheitsamt), přičemž v případě nebezpečných mutací viru může karanténa trvat až 14 dní. Za normálních okolností lze karanténu ukončit po 5 dnech na základě negativního výsledku testu a rozhodnutí místně příslušného úřadu.

Tranzit

Možný bez podmínek s výjimkou leteckého. Nadále platí pro všechny cestující, kteří do Německa přilétají např. z pražského letiště nebo jakékoliv jiné (i nerizikové) země povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2.

Užitečné kontakty

  • Velvyslanectví Berlín, konzulární úsek, Wilhelmstrasse 44, 10117 Berlin

KONZULÁRNÍ působnost pro Braniborsko, Mecklenburg-Vorpommern, Dolní Sasko, ŠlesvickoHolštýnsko, Berlín, Hamburk, Brémy, Hesensko a Severní Porýní-Vestfálsko

Tel.: +4930/226380,

  • Sasko: Generální konzulát České republiky, Erna-Berger-Str. 1, D 01097 Drážďany,

Působnost úřadu: konzulární pro spolkové země Sasko, Durynsko, Sasko-Anhaltsko.

Tel.: (0049-351) 65 56 711,

nouzová linka: 0049171/7672601.

  • Bavorsko: Generální konzulát České republiky, Libellenstr. 1, 80939 München

Působnost úřadu: Bavorsko, Bádensko-Virtembersko, Sársko a Porýní-Falc

0049 89 / 9583 72 32, nebo 0049 89 / 9583 72 43,

nouzová linka: 0049 172 812 14 84.

Podrobné informace: Pravidla pro vstup do Německa z ČR s ohledem na opatření přijatá vůči SARS-CoV-2 | Velvyslanectví České republiky v Berlíně (mzv.cz)

Návrat do ČR

Od 9.7.2021 došlo ke změně pravidel při návratu do ČR pro:

  • očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,

  • děti do dovršení věku 6 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,

  • ostatní osoby s povinností testů, případně samoizolace.

Detaily opatření na webu Pravidla návratu do ČR.

 

 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).