Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

PortugalskoVstup na území

Od cestujících starších 12 let je při příletu do kontinentálního Portugalska vyžadován příjezdový formulář a doklad o bezinfekčnosti, tj. negativní test, nebo doklad o očkování či prodělání onemocnění COVID-19.

Očkované osoby

Portugalsko uznává digitální certifikáty EU COVID o ukončeném očkování, pokud již uplynulo alespoň 14 dní od poslední dávky očkování. Dále uznává certifikát o aplikované první dávce očkování dvoudávkového schématu u osob, které před očkováním prodělaly COVID-19, pokud je na certifikátu výslovně uvedeno, že očkování bylo aplikací jediné dávky ukončeno.

Testované osoby

Doklad o negativním výsledku, a to buď amplifikační test nukleové kyseliny NAAT (nejčastěji RT-PCR test, evt. testy NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA), absolvovaný ne dříve než 72 hodin před nástupem do letadla, nebo antigenní test (TRAg), absolvovaný ne dříve než 48 hodin před nástupem do letadla. Výsledek testu musí být v listinné nebo elektronické podobě předložen v portugalštině, francouzštině, angličtině, španělštině nebo italštině a musí na něm být uvedeno datum a čas odběru. Od předložení testu jsou osvobozeny děti, které nedovršily věk 12 let.

V případě Madeiry je nezbytný negativní PCR test (ne starší 72 hodin) nebo absolvování testu po příletu (včetně vyplnění on-line příjezdové registrace). 
V případě Azorských ostrovů platí povinnost předložit negativní výsledek PCR testu nikoliv staršího nežli 72 hodin již před nástupem do letadla s destinací na Azorských ostrovech a  následného povinného kontrolního testování v případě pobytu více než 6 dní, případně dalších PCR testů při každé cestě mezi ostrovy. 

Osoby s prodělaným covidem

Portugalsko uznává digitální certifikáty EU COVID o prodělané nemoci, pokud od pozitivního testu NAAT uplynulo více než 11 a méně než 180 dní.

Děti

Osoby, které nedovršily věk 12 let jsou osvobozeny od testu.

Příjezdový formulář

Ano, občané ČR mají povinnost vyplnit Příjezdový formulář před příjezdem. 

Podmínky na místě

Je povinné užívání roušek všude v interiérech a v MHD vč. taxi, také na veřejnosti všude tam, kde není možno dodržovat rozestupy 2 m. Výjimku z povinnosti nosit roušky venku mají členové stejné domácnosti, pokud se zdržují v dostatečné vzdálenosti od ostatních lidí. Užívání roušek také není povinné např. při praktikování sportovních aktivit (běh, jízda na kole apod.). Opatření se vztahuje na všechny osoby starší 10 let. Regionální vlády na Madeiře a na Azorských ostrovech mají možnost opatření stanovená zákonem přizpůsobit aktuálním místním podmínkám.

Portugalská vláda zavedla počínaje 10. 7. 2021 do odvolání sérii opatření, které výrazně komplikují využívání služeb (hotely, restaurace) osobám bez digitálního certifikátu prokazujícího kompletní očkování proti COVID-19, prodělání nemoci, nebo negativní výsledek testu. Nadále je umožněn vstup do všech ubytovacích zařízení v kontinentálním Portugalsku výhradně osobám, které se prokáží ukončeným očkováním (14 dní od poslední dávky dle očkovacího schématu), proděláním nemoci COVID-19 v uplynulých 180 dnech, nebo PCR testem starým max. 72 hodin, či Ag testem starým max. 48 hodin. V případě změny ubytovacího zařízení během pobytu tak s sebou výše uvedená povinnost přináší pro neočkované nutnost podstoupit test v Portugalsku.

Ubytovací zařízení také mohou akceptovat i samotesty provedené v lékárně, která tuto službu nabízí, nebo samotesty zakoupené v maloobchodě a provedená při registraci pod dohledem pracovníka ubytovacího zařízení. Je však vysoce pravděpodobné, že dostupnost samotestů v běžném prodeji bude značně kolísat.

Podobná pravidla platí během víkendů (vždy od pátku 19 hod. do neděle 24 hod.) na celém území kontinentálního Portugalska i pro návštěvu restauračních zařízení, nebo také sportovišť. Hosté se musí prokázat ukončeným očkováním (14 dní od poslední dávky), nebo proděláním nemoci COVID-19 předložením digitálního certifikátu, nebo PCR testem starým max. 72 hod., či Ag testem starým max. 48 hod., případně samotestem (dle výše uvedených podmínek). 

Výše uvedená omezení platí pro území kontinentálního Portugalska a za jejich nedodržování jsou stanoveny pokuty až 500 EUR. Neplatí pro autonomní regiony Madeira a Azorské ostrovy.

Vzhledem k možným komplikacím způsobeným cestovatelům, kteří se nemohou prokázat digitálním certifikátem s ukončeným očkováním, je aktuálně vhodné cestu do kontinentálního Portugalska pečlivě zvážit. Během pobytu může docházet ke snižování komfortu neočkovaných turistů.

Postup při nákaze covidem

Osoby, které v Portugalsku onemocní virem covid-19 musí do 14denní karantény.

Tranzit

Podmínky totožné s podmínkami příletovými uvedeným v oddíle VSTUP NA ÚZEMÍ.

Užitečné kontakty

  • Velvyslanectví ČR v Lisabonu:

Tel.: +351-213010487,

e-mail: lisbon@embassy.mzv.cz.

Podrobné informace: Na webu Ministerstva zahraničních věcí najdete další informace o pravidlech cestování z Portugalska a do něj
 

Návrat do ČR z Portugalska (včetně Madeiry a Azorských ostrovů)

Od 9.7.2021 došlo ke změně pravidel při návratu do ČR pro:

  • očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,

  • děti do dovršení věku 6 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,

  • ostatní osoby s povinností testů, případně samoizolace.

Detaily opatření na webu Pravidla návratu do ČR.

 

 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).