Přejít k hlavnímu obsahu
Od půlnoci z 25. 11. na 26. 11. platí v ČR Nouzový stav po dobu 30 dní.

RakouskoVstup z ČR

Od 22.11.2021 platí následující nová pravidla:

Do Rakouska je pro obyvatele ČR vstup možný za podmínky předložení certifikátu o “bezinfekčnosti” v předepsané podobě, a to o negativním PCR testu nebo očkování či uzdravení z onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech. Již se neuznává doklad o neutralizačních protilátkách a až na výjimky (pendleři) ani antigenní test,

Očkované osoby

Rakousko uznává doklad o očkování za těchto podmínek:

 • po absolvování druhé dávky vakcíny u dvoudávkového očkování (doba platnosti vakcinace je 360 dnů od kompletního očkování, od 6.12.2021 se zkracuje na 270 dnů),
 • nejméně po uplynutí 21 dnů po vakcinaci očkovací látkou, která je jednodávková (doba platnosti je 270 dnů od podání jednodávkové vakcíny),
 • kdykoliv po očkování (i po 1. dávce) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování je 360 dnů od vakcinace,  od 6.12.2021 se zkracuje na 270 dnů),
 • očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 360 dnů (od 6.12.2021 se zkracuje na 270 dnů) za předpokladu, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace.

Testované osoby

Doklad o negativním výsledku testu (v anglickém nebo německém jazyce):

 • PCR test nesmí být starší než 72 hodin od okamžiku odběru,
 • antigenní test platí pouze pro pendlery a nesmí být starší než 24 hodin.

Osoby s prodělaným covidem

Uznává se lékařský/úřední certifikát (v německém či anglickém jazyce) nebo lékařské potvrzení formuláře (německy či anglicky) o prodělání nemoci v posledních 180 dnech, nikoli však doklad o zjištění neutralizačních protilátek.

Děti

Na děti do věku 12 let (při pobytu ve Vídni do 6 let) se nevztahuje povinnost  povinnost testování, pokud cestují s dospělou osobou. Pokud děti ve věku do 10 let cestují samostatně, bez doprovodu dospělé osoby, platí pro ně běžný vstupní režim jako pro dospělé osoby.

Pro nezletilé ve věku od 12 do 18 let (při pobytu ve Vídni od 6 do 18 let) platí, že pokud vstupují do země bez dokladu o očkování nebo prodělání nemoci, jsou povinni předložit negativní výsledek testu/lékařské potvrzení o negativním výsledku testu. Pokud jej při příjezdu nemohou předložit, musí test absolvovat do 24 hodin po příjezdu do Rakouska.

Příjezdový formulář

Elektronická registrace před vstupem do Rakouska není od 10.6.2021 nutná při vstupu z ČR a dalších nízkorizikových zemí při doložení bezinfekčnosti (certifikát o testu nebo o očkování nebo o uzdravení  z nemoci covid-19). Pokud tyto podmínky splněny nejsou, je potřeba vyplnit Příjezdový formulář.

Podmínky na místě

Od pondělí 22.11. 2021 platí v celém Rakousku lockdown pro všechny osoby (tedy i pro osoby očkované, nebo které prodělaly onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech).

Lockdown  zahrnuje následující opatření:

 • uzavření všech obchodů s výjimkou základních potřeb (např. potraviny, drogerie, lékárny, čerpací stanice),
 • uzavření  restaurací, hotelů a dalších ubytovacích zařízení (nevztahuje se na již ubytované osoby, možné je také ubytování z neodkladných pracovních důvodů),
 • uzavření divadel, kin, galeríí a dalších kulturních a volnočasových zařízení,
 • obecný zákaz vycházení (0-24 hod), opustit bydliště je možné z důvodů známých z dřívějších lockdownů, např. odvrácení bezprostředního nebezpečí, pokrytí nezbytných potřeb, cesta do práce a za vzděláním, pobyt v přírodě, služební/úřední/soudní jednání,
 • i přes vysoké počty nakažených ve školách zůstanou školy otevřené, rodiče jsou však vyzváni, aby děti nechali doma, pokud je to možné, prezenční výuka ve školách bude nadále probíhat pro ty, kteří doma zůstat nemohou,
 • zaměstnanci mají vykonávat práci pokud možno z domova (doporučení),
 • povinnost nosit respirátor typu FFP2 ve všech vnitřních prostorech (vč. pracoviště a ve veřejné dopravě).

Lanovky a lyžařské vleky mohou být v provozu. Používat je mohou v duchu pokynů provozovatele pouze očkované osoby nebo osoby, které předloží certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 a uzdravení (platí 180 dnů od uzdravení) v anglickém či německém jazyce vydaný lékařem či příslušným úřadem (děti do dne 12. narozenin žádný dokument nepředkládají). K lanovkám a vlekům je zakázána doprava autobusy v příležitostné dopravě.

Uvedená omezení neznamenají uzavření hranic do Rakouska, resp. zákaz vstupu cizinců na území Rakouska. Lockdown by měl trvat do 1. 12. 2021 s možností prodloužení o dalších 10 dní.

Informace o opatřeních během lockdownu v Rakousku: Od 22.11.2021 platí v Rakousku lockdown pro všechny osoby | Velvyslanectví České republiky v Rakousku (mzv.cz)

Postup při nákaze covidem

Osoby, které v Rakousku onemocní virem covid-19 nebo přijdou s nakaženou osobou do styku, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit lékaři v daném místě nebo místně příslušnému hejtmanství, popř. obecnímu úřadu. V případě pobytu v ubytovacím zařízení oznámí podezření na onemocnění též ubytovateli. O dalším postupu rozhodne příslušný lékař.
Podle konkrétních podmínek lékař stanoví formu karantény, která může probíhat jak v ubytovacím zařízení, tak v jiném zařízení. Náklady na pobyt ve speciálním zařízení během úředně nařízené karantény hradí rakouský stát.

Se souhlasem lékaře a za jím stanovených podmínek může být turista převezen do své vlasti. Doporučuje se za tímto účelem uzavřít pojištění.

Tranzit

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na covid-19 test, ani osvědčení o očkování, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC nebo přestupu na vlak či bus je přípustné) a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

Užitečné kontakty

 • Velvyslanectví ČR ve Vídni:

Tel.: 0043 899 58 111,
e-mail: consulate_vienna@mzv.cz

 • Corona-Hotline - Rakousko AGES:

Tel.: +43 1 3860 555,
email: buergerservice@sozialministerium.at
zdravotní linka (Rakousko) 1450,
policie (Rakousko) 133.
 

Podrobné informace:

 

Návrat do ČR

Od 27.10.2021 došlo ke změně pravidel při návratu do ČR pro:

 • očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,
 • děti do dovršení věku 12 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,
 • ostatní osoby s povinností příjezdového formuláře testů.

Detaily opatření na webu Pravidla návratu do ČR.

 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).

 


Mohlo by vás ještě zajímat

 • Při cestování je důležitý cestovní doklad! Nepotřebujete ho vyměnit? Podívejte se do návodu Gov.cz, jak si nechat cestovní pas vyměnit již za 5 dnů. 
 • Blíží se volby a vy budete na dovolené v zahraničí. Zjistěte, jak volit ze zahraničí, ať tuto událost nezmeškáte.