Přejít k hlavnímu obsahu

SlovenskoVstup na území

K cestě na Slovensko je od 19.7. potřeba plně ukončené očkování (definice očkované osoby viz níže). Očkování lze prokázat Covid pasem nebo národním certifikátem s QR kódem. Všichni ostatní musí po příjezdu na Slovensko do karantény, kterou lze ukončit negativním PCR testem (nejdříve 5 dní po příjezdu). S okamžitou platností všechny rozočkované osoby postupují stejně jako osoby neočkované. 

Od pátku 15.10. 2021 dochází k úpravě podmínek vstupu na Slovensko. Režimem rodičů se nově budou řídit děti do věku 12 let + 2 měsíce (nikoli přesně do 12 let, jako tomu bylo doposud). Tzn. děti mladší věku 12 let + 2 měsíce se nemusí při vstupu na Slovensko registrovat v systému ehranica ani nastoupit domácí izolaci, pokud ji nenastupují dospělé osoby, s nimiž dítě cestuje. Děti starší věku 12 let + 2 měsíce spadají již do dospělého režimu, tzn. platí povinnost registrace v systému ehranica a v případě, že cestující není plně očkován, musí nastoupit domácí izolaci, kterou lze ukončit negativním PCR testem podstoupeným nejdříve 5. den izolace. Bez testu končí izolace 10. dnem v případě bezpříznakového průběhu (nikoli 14. dnem, jako tomu bylo doposud).

Pro všechny cesty na Slovensko s výjimkou tranzitu je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice. Tranzit je povolen jen po určených trasách.

Očkované osoby

Slovensko uznává jako doklad o očkování covid pas nebo národní certifikát s QR kódem:

 • v případě dvoudávkového schématu: 14 dní až 12 měsíců po aplikaci druhé dávky,
 • v případě jednodávkového schématu: 21 dní až 12 měsíců po aplikaci vakcíny,
 • v případě očkování po prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech: 14 dní až 12 měsíců po aplikaci první dávky.

Testované osoby

Slovensko neuznává PCR testy jako doklad o bezinfekčnosti pro účely vstupu na své území.

Osoby s prodělaným covidem

Slovensko neuznává  překonání onemocnění COVID-19 jako doklad o bezinfekčnosti.

Děti

Děti do věku 12 let se řídí režimem rodičů a nevztahuje se na ně povinnost registrace přes příjezdový formulář. Na děti ve věku 12 – 18 let se vztahují stejná pravidla jako na dospělé osoby.

Příjezdový formulář

Elektronická registrace před cestou z České republiky na Slovensko je povinná pro všechny osoby starší 12 let s výjimkou tranzitu, provádí se prostřednictvím formuláře ehranice (korona.gov.sk/ehranica).

Podmínky na místě

Na Slovensku platí tzv. COVID automat, který dělí slovenské okresy do čtyř stupňů v závislosti na epidemiologickou situaci. Pro tyto čtyři stupně jsou stanovena různá omezení volného pohybu. Dle účelu jsou některé aktivity možné bez testu, pro jiné je vyžadován negativní test (možnost nahradit potvrzením o očkování, či prodělání onemocnění covid-19). Podrobná aktuální pravidla pro jednotlivé okresy lze nalézt v systému COVID automat na odkazu zde.

Bez testů se mohou pohybovat osoby, které v posledních 180 dnech překonaly onemocnění COVID-19 nebo osoby očkované.

Postup při nákaze covidem

Pozitivně testovaná osoba je povinna nastoupit izolaci, která může probíhat v domácím prostředí, nebo v hotelovém zařízení (pobyt platí pozitivně testovaná osoba sama). Pozitivně testovaná osoba bude oslovena pracovníkem příslušného regionálního úřadu veřejného zdravotnictví, který ověří kontakty pozitivně testované osoby a též podmínky izolace. Izolace končí 14. dnem po odebrání vzorku, pokud se v posledních 3 dnech izolace neobjevily klinické příznaky onemocnění COVID-19. Pokud se v průběhu posledních 3 dnů izolace klinické příznaky objeví, posoudí způsobilost k ukončení izolace lékař. Podrobnější informace najdete na korona.gov.sk.

Tranzit

Osoby, které Slovenskem pouze projíždějí, nemusí předkládat doklad o bezinfekčnosti ani se registrovat formulářem e-hranice. Průjezd automobilem je omezen na předepsané trasy.  Doba průjezdu je omezena na 8 hodin,   zastavovat lze pouze za účelem čerpání pohonných hmot.  Během tranzitu je možná i  změna dopravního prostředku - např.  příjezd po zemi na mezinárodní letiště v Bratislavě a následný odlet z něj.

Užitečné kontakty

 • Velvyslanectví ČR v Bratislavě:

Tel.: +421/2/59203303,
e-mail: consulate_bratislava@mzv.cz,

 • policie 158,
 • rychlá lékařská pomoc při vážných nehodách a náhlých onemocněních ohrožujících život 155.

Podrobné informace: Zda je třeba test před vycestováním, po něm, jaké pravidla platí pro očkované se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí

Návrat do ČR

Od 31.7.2021 došlo ke změně pravidel při návratu do ČR pro:

 • očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,
 • děti do dovršení věku 6 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,
 • děti od 6 do dovršení 12 let věku bez povinnosti testů před návratem, ale s povinností vyplnit příjezdový formulář a podrobit se testu do 5 dní po návratu, platí pouze v případě návratu do ČR ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy, kategorie zemí dle míry rizika naleznete zde: Pravidla návratu do ČR | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)
 • ostatní osoby s povinností příjezdového formuláře, testů, případně samoizolace.

Detaily opatření na webu Pravidla návratu do ČR.

 

 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).

 


Mohlo by vás ještě zajímat

 • Při cestování je důležitý cestovní doklad! Nepotřebujete ho vyměnit? Podívejte se do návodu Gov.cz, jak si nechat cestovní pas vyměnit již za 5 dnů. 
 • Blíží se volby a vy budete na dovolené v zahraničí. Zjistěte, jak volit ze zahraničí, ať tuto událost nezmeškáte.