Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

SlovenskoVstup na území

K cestě na Slovensko je od 19.7. potřeba plně ukončené očkování (definice očkované osoby viz níže). Očkování lze prokázat Covid pasem nebo národním certifikátem s QR kódem. Všichni ostatní musí po příjezdu na Slovensko do karantény, kterou lze ukončit negativním PCR testem (nejdříve 5 dní po příjezdu). S okamžitou platností všechny rozočkované osoby postupují stejně jako osoby neočkované. 

Pro všechny cesty na Slovensko s výjimkou tranzitu je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice. Tranzit je povolen jen po určených trasách.

Očkované osoby

Slovensko uznává jako doklad o očkování covid pas nebo národní certifikát s QR kódem:

  • v případě dvoudávkového schématu: 14 dní až 12 měsíců po aplikaci druhé dávky,
  • v případě jednodávkového schématu: 21 dní až 12 měsíců po aplikaci vakcíny,
  • v případě očkování po prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech: 14 dní až 12 měsíců po aplikaci první dávky.

Testované osoby

Slovensko neuznává PCR testy jako doklad o bezinfekčnosti pro účely vstupu na své území.

Osoby s prodělaným covidem

Slovensko neuznává  překonání onemocnění COVID-19 jako doklad o bezinfekčnosti.

Děti

Od 9. července do 8. srpna 2021: Děti do věku 18 let se řídí režimem rodičů, tzn. pokud se na rodiče nevztahuje povinnost karantény, nevztahuje se ani na jejich děti. Registrace je povinná pro všechny osoby starší 12 let.
Od 9. srpna 2021: Děti do věku 12 let se řídí režimem rodičů a nevztahuje se na ně povinnost registrace. Na děti ve věku 12 – 18 let se vztahují stejná pravidla jako na dospělé osoby.

Příjezdový formulář

Elektronická registrace před cestou z České republiky na Slovensko je povinná pro všechny osoby starší 12 let s výjimkou tranzitu, provádí se prostřednictvím formuláře ehranice (korona.gov.sk/ehranica).

Podmínky na místě

Na Slovensku platí tzv. COVID automat, který dělí slovenské okresy do čtyř stupňů v závislosti na epidemiologickou situaci. Pro tyto čtyři stupně jsou stanovena různá omezení volného pohybu. Dle účelu jsou některé aktivity možné bez testu, pro jiné je vyžadován negativní test (možnost nahradit potvrzením o očkování, či prodělání onemocnění covid-19). Podrobná aktuální pravidla pro jednotlivé okresy lze nalézt v systému COVID automat na odkazu zde.

Bez testů se mohou pohybovat osoby, které v posledních 180 dnech překonaly onemocnění COVID-19 nebo osoby očkované.

Postup při nákaze covidem

Pozitivně testovaná osoba je povinna nastoupit izolaci, která může probíhat v domácím prostředí, nebo v hotelovém zařízení (pobyt platí pozitivně testovaná osoba sama). Pozitivně testovaná osoba bude oslovena pracovníkem příslušného regionálního úřadu veřejného zdravotnictví, který ověří kontakty pozitivně testované osoby a též podmínky izolace. Izolace končí 14. dnem po odebrání vzorku, pokud se v posledních 3 dnech izolace neobjevily klinické příznaky onemocnění COVID-19. Pokud se v průběhu posledních 3 dnů izolace klinické příznaky objeví, posoudí způsobilost k ukončení izolace lékař. Podrobnější informace najdete na korona.gov.sk a uvzrs.sk.  

Tranzit

Osoby, které Slovenskem pouze projíždějí, nemusí předkládat doklad o bezinfekčnosti ani se registrovat formulářem e-hranice. Průjezd automobilem je omezen na předepsané trasy.  Doba průjezdu je omezena na 8 hodin,   zastavovat lze pouze za účelem čerpání pohonných hmot.  Během tranzitu je možná i  změna dopravního prostředku - např.  příjezd po zemi na mezinárodní letiště v Bratislavě a následný odlet z něj.

Užitečné kontakty

  • Velvyslanectví ČR v Bratislavě:

Tel.: +421/2/59203303,
e-mail: consulate_bratislava@mzv.cz,

  • policie 158,
  • rychlá lékařská pomoc při vážných nehodách a náhlých onemocněních ohrožujících život 155.

Podrobné informace: Zda je třeba test před vycestováním, po něm, jaké pravidla platí pro očkované se dozvíte na webu Ministerstva zahraničních věcí

Návrat do ČR

Od 9.7.2021 došlo ke změně pravidel při návratu do ČR pro:

  • očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,

  • děti do dovršení věku 6 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,

  • ostatní osoby s povinností testů, případně samoizolace.

Detaily opatření na webu Pravidla návratu do ČR.

 

 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).